4. Badmorgon Flashcards Preview

RUB.3 > 4. Badmorgon > Flashcards

Flashcards in 4. Badmorgon Deck (91):
1

kirjailija

en författare, författaren, författare, författarna 5

2

kuvittaja

en illustratör, illustratören, illustratörer, illustratörerna 3

3

kuvataiteilija

en bildkonstnär, bildkonstnären, bildkonstnärer, bildkonstnärerna 3

4

tunnettu jostakin

känd, känt, kända för någonting

5

piirtää

teckna, tecknar, tecknade, tecknat 1

6

ilmestyä

komma, kommer, kom, kommit 4 ut

7

"Muumit ja suuri tuhotulva"

"Småtrollen och den stora översvämningen"

8

julkaistiin

publicerades / gavs ut

9

julkaista

ge, ger, gav, givit 4 ut

10

eri, erilainen

olik, -t, -a

11

jonkun lisäksi

utöver någonting

12

kuvittaa

illustrera 1

13

seikkailu

ett äventyr, äventyret, äventyr, äventyren 5

14

on käännetty (kielestä toiseen)

har översatts

15

romaani

en roman, romanen, romaner, romanerna 3

16

käsitellä jotakin

handla 1 om någonting

17

viettää (aikaa)

tillbringa, tillbringar, tillbringade, tillbringat 1

18

saari

en ö, ön, öar, öarna 2

19

saaristo

en skärgård, skärgården, skärgårdar, skärgårdarna 2

20

ennen kaikkea

framför allt

21

kertomus

en berättelse, berättelsen, berättelser, berättelserna 3

22

nainen

en kvinna, kvinnan, kvinnor, kvinnorna 1

23

luku (kirjassa)

ett kapitel, kapitlet, kapitel, kapitlen 5

24

uintiaamu

en badmorgon, badmorgonen, badmorgnar, badmorgnarna 2

25

paljas kallio

det nakna berget

26

höyrysi

ångade

27

sammal

en mossa, mossan, mossor, mossorna 1

28

kallionrako

en skreva, skrevan, skrevor, skrevorna 1

29

kosteutta tulvillaan

dränkt, dränkt, dränkta av fukt

30

syventyä

fördjupa 1

31

kasvillisuus

en växtlighet 3

32

sademetsä

en regnskog 2

33

aamuhämyssä

i morgonskugga

34

tiheitä ilkeitä lehtiä

täta elaka blad

35

varoa

akta 1 sig för

36

katkaista

bryta, bryter, bröt, brutit

37

etsiä jotakin

leta, letar, letade, letat 1 efter

38

peläten horjahtavansa

rädd att tappa balansen

39

tekohampaat

löständer, -na

40

asiallisesti

sakligt

41

Väistä!

Maka på dig!

42

sukeltaa (jonnekin)

dyka, dyker, dök, dykt (in)

43

ryömiä

krypa, kryper, kröp, krupit

44

kielletty

förbjuden, förbjudet, förbjudna

45

pehmeä

mjuk, mjukt, mjuka

46

maa

en mark, marken, marker, markerna 3

47

kokonainen suullinen

en hel munfull

48

nousta pystyyn

resa, reser, reste, rest 2 sig

49

sujauttaa

sätta, sätter, satte, satt (ep.) in

50

loksauttaen

med ett glapp

51

kätevästi

behändigt

52

se ei kuulu sinulle vähääkään

det angår dig inte det minsta

53

edelleen rotkoa kohti

vidare mot ravinen

54

halveksuvasti

föraktfullt

55

liukas

hal, halt, hala

56

kuoppa

en grop, gropen

57

kavalasti

lömskt

58

niemenkärki

udden

59

reunusti vaaleanvihreä röyhelö meriruohoa

var kantat av en ljusgrön frans av sjögräs

60

huojua

-, -, svepte, -

61

liike

en rörelse, rörelsen, rörelser, rörelserna 3

62

vastustus

motstånd

63

riisuutua

klä, klär, klädde, klätt 3 av sig

64

arastellen

ängsligt

65

liukui vyötäröön asti

gled ner till midjan

66

ilmeisesti

tydligen

67

kimmeltää

glimma, glimmar, glimmade, glimmat 1

68

ottaa vauhtia

ta, tar, tog, tagit 4 sats

69

levät tuntuvat jalkoja vasten

man känner tångruskorna utmed benen

70

ylöspäin

uppåt

71

liukua

glida, glider

72

pidättää henkeä

hålla, håller, höll, hållit andan

73

kääntyä

vända, vänder, vände, vänt 2 sig (?)

74

nousta

stiga, stiger, steg, stigit (?)

75

hengittää ulos

andas, andas, andades, andats 1 ut (?)

76

väsymys

en trötthet, -en

77

hetken aikaa

ett tag

78

pelkää

vara 4 skrämt för

79

laituri

en brygga, bryggan, bryggor, bryggorna 1

80

saunoa

bada, badar, badade, badat 1 bastu

81

onkia

meta 1 (med metspö)

82

kalastaa virvelillä

fiska 1 med katspö

83

soutaa

ro, ror, rodde, rott 3

84

meloa

paddla 1 kanot

85

nauttia hiljaisuudesta

njuta, njuter, njöt, njutit 4 av tystnaden

86

istua kalliolla

sitta, sitter, satt, suttit 4 på klippan

87

ottaa aurinkoa

sola 1 sig

88

poimia marjoja ja sieniä

plocka 1 bär och svamp

89

heittää tikkaa

kasta 1 pil

90

hakata halkoja

hugga, hugger, högg, huggit 4 ved

91

lämmittää saunaa

elda 1 bastun