Tema: Natur och väder Flashcards Preview

RUB.3 > Tema: Natur och väder > Flashcards

Flashcards in Tema: Natur och väder Deck (146):
0

ainutlaatuinen

unik, unikt, unika; enastående (tpm.)

1

auringonpaiste

solsken, -et

2

aurinko

sol, -en

3

aurinkoinen

solig, soligt, soliga

4

On aurinkoista.

Det är soligt.

5

eksoottinen

exotisk, exotiskt, exotiska

6

eläin

ett djur, djuret, djur, djuren 5

7

erämaa

en ödemark, ödemarken, ödemarker, ödemarkerna 3; en vildmark, vildmarken, vildmarker, vildmarkerna 3

8

havupuu

ett barrträd, barrträdet, barrträd, barrträden 5

9

hirvi

en älg, älgen, älgar, älgarna 2

10

hyttynen

en mygga, myggan, myggor, myggorna 1

11

ilma

luft, -en

12

ilma, sää

väder, vädret

13

ilmasto

klimat, -en

14

joki (Pohjoismaissa)

en älv, älven, älvar, älvarna 2 (suurehko); en å, ån, åar, åarna 2 (pieni)

15

joki (suuri, Pohjoismaiden ulkopuolella)

en flod, floden, floder, floderna 3

16

joutsen

en svan, svanen, svanar, svanarna 2

17

jyrkkä

brant, brant, branta

18

jänis

en hare, haren, harar, hararna 2

19

järvi

en sjö, sjön, sjöar, sjöarna 2; en insjö 2

20

jää

en is, isen, isar, isarna 2

21

jäätyä

frysa, fryser, frös, frusit 4 till

22

kala

en fisk, fisken, fiskar, fiskarna 2

23

kallio

en klippa, klippan, klippor, klipporna 1

24

kapea

smal, smalt, smala

25

karhu

en björn, björnen, björnar, björnarna 2

26

karu

karg, kargt, karga

27

kasvi

en växt, växten, växter, växterna 3

28

kataja

en en, enen, enar, enarna 2

29

kesä

en sommar, sommaren, somrar, somrarna 2

30

kesällä

på sommaren

31

kettu

en räv, räven, rävar, rävarna 2

32

kevät

en vår, våren, vårar, vårarna 2

33

keväällä

på våren

34

koivu

en björk, björken, björkar, björkarna 2

35

kolea

kylig, kyligt, kyliga

36

korkea

hög, högt, höga

37

koskematon

orörd, orört, orörda

38

koski

en fors, forsen, forsar, forsarna 2

39

kuiva

torr, torrt, torra

40

kukka

en blomma, blomman, blommor, blommorna 1

41

kukkia

blomma, blommar, blommade, blommat 1

42

kukkula

en kulle, kullen, kullar, kullarna 2

43

kuuma

het, hett, heta

44

kuusi

en gran, granen, granar, granarna 2

45

kylmä

kall, kallt, kalla

46

kärpänen

en fluga, flugan, flugor, flugorna 1

47

käärme

en orm, ormen, ormar, ormarna 2

48

laakso

en dal, dalen, dalar, dalarna 2

49

lahti

en vik, viken, vikar, vikarna 2

50

lakka, hilla

ett hjortron, hjortronet, hjortron, hjortronen 5

51

lampi, pieni järvi

ett träsk, träsket, träsk, träsken 5

52

lehtipuu

ett lövträd, lövträdet, lövträd, lövträden 5

53

leuto

mild, milt, milda

54

leveä

bred, brett, breda

55

lintu

en fågel, fågeln, fåglar, fåglarna 2

56

liukas

hal, halt, hala

57

lumeton

snöfri, snöfritt, snöfria

58

lumi

snö, -n

59

lumipyry

snöyra, -n

60

luonnonkaunis

naturskön, naturskönt, natursköna

61

luonnonläheisyys

närheten till naturen

62

luonto

natur, -en

63

lyhyt

kort, kort, korta

64

lämmin

varm, varmt, varma

65

maisema

ett landskap, landskapet, landskap, landskapen 5; en vy, vyn, vyer, vyerna 3

66

metsämansikka

ett smultron, smultronet, smultron, smultronen 5

67

mansikka

en jordgubbe, jordgubben, jordgubbar, jordgubbarna 2

68

marja

ett bär, bäret, bär, bären 5

69

meri

ett hav, havet, hav, haven 5

70

metsä

en skog, skogen, skogar, skogarna 2

71

mustikka

ett blåbär, blåbäret, blåbär, blåbären 5

72

myrsky

en storm, stormen, stormar, stormarna 2

73

mäki

en backe, backen, backar, backarna 2

74

mäkinen

kuperad, kuperat, kuperade; backig, backigt, backiga

75

mänty

en tall, tallen, tallar, tallarna 2

76

niemi

en udde, udden, uddar, uddarna 2

77

niitty

en äng, ängen, ängar, ängarna 2

78

näkymä

en utsikt, utsikten, utsikter, utsikterna 3; en vy, vyn, vyer, vyerna 3

79

omena

ett äpple, äpplet, äpplen, äpplena 4

80

omenapuu

ett äppelträd, äppelträdet, äppelträd, äppleträden 5

81

orava

en ekorre, ekorren, ekorrar, ekorrarna 2

82

paistaa (aurinko)

skina, skiner, sken, skinit 4

83

pakkanen

köld, -en; kyla, -n

84

On pakkasta.

Det är köldgrader.

85

pelto

en åker, åkern, åkrar, åkrarna 2

86

pensas

en buske, busken, buskar, buskarna 2

87

petoeläin

ett rovdjur, rovdjuret, rovdjur, rovdjuren 5

88

pihlaja

en rönn, rönnen, rönnar, rönnarna 2

89

pilvi

ett moln, molnet, moln, molnen 5

90

pilvinen

molnig, molnigt, molniga; mulen, mulet, mulna

91

pimeä, tumma

mörk, mörkt, mörka

92

pitkä

lång, långt, långa

93

poro

en ren, renen, renar, renarna 2

94

pouta

uppehållsväder, -vädret; uppehåll, -et

95

puolukka

ett lingon, lingonet, lingon, lingonen 5

96

puro

en bäck, bäcken, bäckar, bäckarna 2

97

puu

ett träd, trädet, träd, träden 5

98

rajuilma

oväder, ovädret

99

rannikko

en kust, kusten, kuster, kusterna 3

100

rauhoitettu

fridlyst, fridlyst, fridlysta

101

revontulet

norrsken, -et

102

ruska

höstens färger

103

räntä, loska

snöblandat regn; slask, -et

104

saari

en ö, ön, öar, öarna 2 (suuri); en holme, holmen, holmar, holmarna 2 (pieni)

105

saaristo

en skärgård, skärgården, skärgårdar, skärgårdarna 2

106

sade

regn, -et

107

salamoida

blixtra, blixtrar, blixtrade, blixtrat 1

108

Salamoi.

Det blixtrar.

109

sataa lunta

snöa, snöar, snöade, snöat 1

110

Sataa lunta.

Det snöar.

111

sataa vettä

regna, regnar, regnade, regnat 1

112

Sataa.

Det regnar.

113

sateinen

regnig, regnigt, regniga

114

sieni

en svamp, svampen, svampar, svamparna 2

115

sulaa

smälta, smälter, smälte, smält 2

116

susi

en varg, vargen, vargar, vargarna 2

117

suo

en myrmark, myrmarken, myrmarker, myrmarkerna 3

118

syksy

en höst, hösten, höstar, höstarna 2

119

syksyllä

på hösten

120

syvä

djup, djupt, djupa

121

sää, ilma

väder, vädret

122

talvi

en vinter, vintern, vintrar, vintrarna 2

123

talvella

på vintern

124

tammi

en ek, eken, ekar, ekarna 2

125

tasainen

platt, platt, platta

126

tunturi, vaara

ett fjäll, fjället, fjäll, fjällen 5

127

tuuli

en vind, vinden, vindar, vindarna 2; blåst, -en

128

tuulinen

blåsig, blåsigt, blåsiga

129

tuulla

blåsa, blåser, blåste, blåst 2

130

Tuulee.

Det blåser.

131

uhanalainen

hotad, hotat, hotade

132

ukkostaa

åska, åskar, åskade, åskat 1

133

Ukkostaa ja salamoi.

Det åskar och blixtrar.

134

ukonilma

åska, -n; åskväder, åskvädret

135

vaahtera

en lönn, lönnen, lönnar, lönnarna 2

136

vaara, tunturi

ett fjäll, fjället, fjäll, fjällen 5

137

vaarallinen

farlig, farligt, farliga

138

vadelma

ett hallon, hallonet, hallon, hallonen 5

139

vaihteleva

varierande (tpm.); omväxlande (tpm.)

140

valoisa, vaalea

ljus, ljust, ljusa

141

vesistö

ett vattendrag, vattendraget, vattendrag, vattendragen 5

142

viileä

sval, svalt, svala

143

vuodenaika

en årstid, årstiden, årstider, årstiderna 3

144

vuori

ett berg, berget, berg, bergen 5

145

yötön yö

ljusa sommarnätter, -na