5. Tre generationer - tre Finland Flashcards Preview

RUB.3 > 5. Tre generationer - tre Finland > Flashcards

Flashcards in 5. Tre generationer - tre Finland Deck (124):
1

sukupolvi

en generation, generationen, generationer, generationerna 3

2

on jalkojesi juuressa

ligger för dina fötter

3

jalka(terä)

en fot, foten, fötter, fötterna 3*

4

syntyä

födas, föds, föddes, fötts 2

5

itsenäistyä

bli, blir, blev, blivit 4 självständig, -t, -a

6

itsenäinen

självständig, -t, -a

7

kasvaa, varttua

växa, växer, växte, växt 2 upp

8

yksinkertainen

enkel, enkelt, enkla

9

olosuhde, suhde

ett förhållande, förhållandet, förhållanden, förhållandena 4

10

maaseutu

en landsbygd, -en

11

siihen aikaan

på den tiden

12

kiertokoulu

en kringresande skola 1

13

isäpuoli

en styvfader, styvfadern, styvfäder, styvfäderna 5 (en styvfar)

14

osallistua, ottaa osaa johonkin

delta, deltar, deltog, deltagit 4 i någonting

15

puuha, askare

en syssla, sysslan, sysslor, sysslorna 1

16

äkillinen, tyly

tvär, -t, -a

17

opinnot

studier, -na

18

laskea mukaan, ottaa huomioon

räkna, räknar, räknade, räknat 1 med

19

rippikoulu

en skriftskola, skriftskolan, skriftskolor, skriftskolorna 1

20

myöhemmin

senare

21

tuolloin, sillon

22

samalla tavalla

på samma sätt

23

vaan

utan (konj.)

24

mahdollinen

möjlig, -t, -a

25

kotityö

en hemsyssla, hemsysslan, hemsysslor, hemsysslorna 1

26

jopa, myös, -kin

även

27

nuoruus

ungdom, -en

28

siivota

städa, städar, städade, städat 1

29

hoitaa jotakin, huolehtia jostakin

sköta, sköter, skötte, skött 2 om någonting

30

viljelmä, viljely

en odling, odlingen, odlingar, odlingarna 2

31

olla pakko tehdä jotakin

vara, är, var, varit 4 tvungen att göra någonting

32

nousta ylös

stiga, stiger, steg, stigit 4 upp

33

aloittaakseni työt

för att ta itu med arbetet

34

aloittaa jotakin, ryhtyä johonkin

ta, tar, tog, tagit 4 itu med någonting

35

unelmoida, haaveilla jostakin

drömma, drömmer, drömde, drömt 2 om någonting

36

kauemmin, pidempään

längre

37

mennä naimisiin

gifta, gifter, gifte, gift 2 sig

38

ikä

en ålder, åldern, åldrar, åldrarna 2

39

puhjeta, syttyä

bryta, bryter, bröt, brutit 4 ut

40

toinen maailmansota

andra världskriget

41

jatkosota

fortsättningskriget

42

kutsuttiin rintamalle

blev kallad till fronten

43

sen jälkeen kun

efter det att (konj.)

44

lähteä sotaan

dra, drar, drog, dragit 4 ut i krig

45

synnyttää

föda, föder, födde, fött 2

46

selviytyä, pärjätä, suoriutua

klara, klarar, klarade, klarat 1 sig

47

parhaani mukaan

bäst jag kunde

48

yksin, yksinäinen

ensam, ensamt, ensamma

49

onneksi

som tur var

50

auttaa, avustaa, ojentaa auttava käsi

hjälpa, hjälper, hjälpte, hjälpt 2 till

51

naapuri

en granne, grannen, grannar, grannarna 2

52

mökki

en stuga, stugan, stugor, stugorna 1

53

erillinen

skild, skilt, skilda

54

saunarakennus

en bastubyggnad, bastubyggnaden, bastubyggnader, bastubyggnaderna 3

55

lehmä

en ko, kon, kor, korna 3

56

raivata

röja, röjer, röjde, röjt 2 fram

57

olla tyytyväinen johonkin

vara, är, var, varit 4 nöjd, nöjt, nöjda med någonting

58

päivänselvä

solklar, -t, -a

59

auktoriteetti

en auktoritet, auktoriteten, auktoriteter, auktoriteterna 3

60

toinen - toinen

den ena - den andra

61

kyseenalaistaa, asettaa kyseenalaiseksi

ifrågasätta, ifrågasätter, ifrågasatte, ifrågasatt (ep.)

62

olla kiinni, sidoksissa johonkin

vara, är, var, varit 4 bunden, bundet, bundna till någonting

63

pitää huolta jostakin

ta, tar, tog, tagit 4 hand om någonting

64

alas

nerför (prep.)

65

Pyynikin harju

Pyynikkiåsen

66

pesäpallo

boboll, -en

67

kalastaa

fiska, fiskar, fiskade, fiskat 1

68

tietysti, tietenkin

förstås

69

suurenmoinen, suurisuuntainen

storslagen, storslaget, storslagna

70

unelma, uni jostakin

en dröm, drömmen, drömmar, drömmarna 2 om någontng

71

huolehtia, pitää huoli jostakin

se, ser, såg, sett (ep.) till

72

päästä eteenpäin

komma, kommer, kom, kommit 4 vidare

73

kansakoulu

en folkskola, folkskolan, folkskolor, folkskolorna 1

74

oppilaitos, oppikoulu (tässä)

ett läroverk, läroverket, läroverk, läroverken 5

75

sieltä

därifrån

76

ylioppilastutkinto

en studentexamen, studentexamen, studentexamina, studentexamina (ep.)

77

ammattikoulutus

yrkesutbildning, -en

78

edetä, päästä eteenpäin

ta, tar, tog, tagit 4 sig fram

79

yhteiskunta

ett samhälle, samhället, samhällen, samhällena 4

80

harva, harvat

81

olla varaa tehdä jotakin

ha (ep.) råd att göra någonting

82

TV (laite)

en TV-apparat, TV-apparaten, TV-apparater, TV-apparaterna 3

83

näyteikkuna

ett skyltfönster, skyltfönstret, skyltfönster, skyltfönstren 5

84

kokoontua

samlas, samlas, samlades, samlats 1

85

istua vierekkäin

sitta, sitter, satt, suttit 4 bänkad, bänkat, bänkade

86

radion ääressä

vid radion

87

ohjelma

ett program, programmet, program, programmen 5

88

turvallinen

trygg, -t, -a

89

ympäristö

en miljö, miljön, miljöer, miljöerna 3

90

huolehtia jostakin

bekymra, bekymrar, bekymrade, bekymrat 1 sig om någonting

91

elättää itsensä

försörja, försörjer, försörjde, försörjt 2 sig

92

opintojen ohella

vid sidan av studierna

93

kultasepänliike

en guldsmedsaffär, guldsmedsaffären, guldsmedsaffärer, guldsmedsaffärerna 3

94

uskomaton

otrolig, -t, -a

95

mahdollisuus johonkin

en möjlighet, möjligheten, möjligheter, möjligheterna 3 till någonting

96

valinnan mahdollisuus

en valmöjlighet, valmöjligheten, valmöjligheter, valmöjligheterna 3

97

aiheuttaa

orsaka, orsakar, orsakade, orsakat 1

98

aika lailla, aika paljon

en hel del

99

pelko

en rädsla, rädslan, rädslor, rädslorna 1

100

rajaton

gränslös, -t, -a

101

olla täynnä jotakin

vara 4 full, fullt, fulla av någonting

102

vaihtoehto

ett alternativ, alternativet, alternativ, alternativen 5

103

testata, kokeilla

pröva, prövar, prövade, prövat 1

104

siipi

en vinge, vingen, vingar, vingarna 2

105

jota minulla ei liiemmälti ole

som jag inte har så värst mycket av

106

yrittää

försöka, försöker, försökte, försökt 2

107

avopuoliso

en sambo, sambon, sambor, samborna 3

108

rauhallinen

lugn, -t, -a

109

paikka

ett ställe, stället, ställen, ställena 4

110

kuvitella

tänka, tänker, tänkte, tänkt 2 sig

111

vaikuttaa, tuntua, näyttää

verka, verkar, verkade, verkat 1

112

rahoittaa

finansiera, finansierar, finansierade, finansierat 1

113

hyvinvointivaltio

en välfärdsstat, välfärdsstaten, välfärdsstater, välfärdsstaterna 3

114

tuntuu siltä kuin

det verkar som om

115

samanlainen, samankaltainen

liknande (tpm)

116

riippua, johtua jostakin

bero, beror, berodde, berott 3 på någonting

117

kai, toki, kylläkin

väl

118

pohjoismainen

nordisk, -t, -a

119

arvo, arvostus

en värdering, värderingen, värderingar, värderingarna 2

120

saada joku valmiiksi

bli 4 färdig, -t, -a med någonting

121

perustaa perhe

bilda, bildar, bildade, bildat 1 familj

122

haastava

utmanande (tpm)

123

vastata jotakin

motsvara, motsvarar, motsvarade, motsvarat 1 någonting

124

vakituinen toimi, työpaikka

en fast anställning 2