3. Enkel biljett genom Helsingfors Flashcards Preview

RUB.3 > 3. Enkel biljett genom Helsingfors > Flashcards

Flashcards in 3. Enkel biljett genom Helsingfors Deck (110):
1

aamu

en morgon, morgonen, morgnar, morgnarna 2

2

lokki

en mås, måsen, måsar, måsarna 2

3

huutaa, kirkkua

skrika, skriker, skrek, skrikit 4

4

satamalaiturilla

vid kajen

5

(satama)laituri

en kaj, kajen, kajer, kajerna 3

6

näyttää tulevan

det ser ut att bli

7

risteily, purjehdus

en kryssning, kryssningen, kryssningar, kryssningarna 2

8

luvata

lova, lovar, lovade, lovat 1

9

näyttää

visa, visar, visade, visat 1

10

pääkaupunki

en huvudstad, huvudstaden, huvudstäder, huvudstäderna 3*

11

yksinkertainen

enkel, enkelt, enkla

12

tapa, keino

ett sätt, sättet, sätt, sätten 5

13

mennä kolmosen raitiovaunulla

ta spårvagn nummer tre

14

raitiovaunu

en spårvagn, spårvagnen, spårvagnar, spårvagnarna 2

15

sillä

för (konj.)

16

ohi

förbi (prep.)

17

nähtävyys

en sevärdhet, sevärdheten, sevärdheter, sevärdheterna 3

18

hyppäämme kolmosen ratikkaan

vi hoppar på trean

19

hypätä

hoppa, hoppar, hoppade, hoppat 1

20

istuutua

sätta, sätter, satte, satt (ep.) sig

21

huomata

märka, märker, märkte, märkt 2

22

turisti

en turist, turisten, turister, turisterna 3

23

ovat saaneet saman idean

har kommit på samma idé

24

keksiä, hoksata jotakin

komma, kommer, kom, kommit 4 på någonting

25

ihastunut, riemuissaan

förtjust, förtjust, förtjusta

26

huudahdus

ett utrop, utropet, utrop, utropen 5

27

ympärillämme

runt omkring oss

28

täristä, järistä, hytkyä

skaka, skakar, skakade, skakat 1

29

ensin, vasta, aluksi

först

30

kohti, kohtaan, vastaan

mot (prep.)

31

kortteli

ett kvarter, kvarteret, kvarter, kvarteren 5

32

Punavuori

Rödbergen

33

taloja sakaroineen ja torneineen

hus med tinnar och torn

34

sakara, torni

en tinne, tinnen, tinnar, tinnarna 2

35

torni

ett torn, tornet, torn, tornen 5

36

tunnelma

en stämning, -en

37

hienostunut

förfinad, förfinat, förfinade

38

tyylikkäästi ja hienosti pukeutunut

prydligt och fint klädd, klätt, klädda

39

hauskaa raitiovaunulinja kolmosessa

det roliga med spårvagnslinje tre

40

osa jostakin

en del, delen, delar, delarna 2 av någonting

41

perinteikäs

anrik, anrikt, anrika

42

kahvila

ett kafé, kaféet, kaféer, kaféerna 3

43

rullata, vieriä, vyöryä

rulla, rullar, rullade, rullat 1

44

Hakaniemi

Hagnäs

45

Kallio

Berghäll

46

katukuva

en gatubild, gatubilden, gatubilder, gatubilderna 3

47

voimakasvärinen, värikäs

färgstark, färgstarkt, färgstarka

48

baari

en bar, baren, barer, barerna 3

49

tyyli

en stil, stilen, stilar, stilarna 2

50

huvipuisto

ett nöjesfält, nöjesfältet, nöjesfält, nöjesfälten 5

51

nähdä vilaukselta, havaita

skymta, skymtar, skymtade, skymtat 1

52

kurkistaa johonkin, vilkaista, käydä katsomassa jotakin

ta, tar, tog, tagit 4 sig en titt

53

lähempi, tarkempi

närmare

54

kirkko

en kyrka, kyrkan, kyrkor, kyrkorna 1

55

ulkoa, ulkoapäin

utifrån

56

nimittäin

nämligen

57

kallioon räjäytetty, louhittu

insprängd, insprängt, insprängda i berget

58

sisällä kirkossa

inne i kyrkan

59

tunnelmallinen

stämningsfull, -fullt, -fulla

60

viileä

sval, svalt, svala

61

jatkaa

fortsätta, fortsätter, fortsatte, fortsatt (ep.)

62

tutkimusmatka, löytöretki

en upptäcktsfärd, upptäcktsfärden, upptäcktsfärder, upptäcktsfärderna 3

63

museo

ett museum, museet, museer, museerna 3

64

keskellä keskustaa

mitt i centrum

65

muun muassa

bland annat

66

ravintola

en restaurang, restaurangen, restauranger, restaurangerna 3

67

elokuvateatteri

en biograf, biografen, biografer, biograferna 3

68

kirjasto

ett bibliotek, biblioteket, bibliotek, biblioteken 5

69

useimmat

de flesta

70

hypätä pois (kyydistä)

hoppa, hoppar, hoppade, hoppat 1 av

71

pitkin

längs

72

ostoskatu

en köpgata, köpgatan, köpgator, köpgatorna 1

73

tavaratalo

ett varuhus, varuhuset, varuhus, varuhusen 5

74

pankki

en bank, banken, banker, bankerna 3

75

(toinen) pää

en ände, änden, ändar, ändarna 2

76

maata, olla, sijaita

ligga, ligger, låg, legat (ep.)

77

ylpeys

en stolthet, stoltheten, stoltheter, stolheterna 3

78

häikäisevä, loistava

bländande (tpm.)

79

kermaleivos

en gräddbakelse, gräddbakelsen, gräddbakelser, gräddbakelserna 3

80

pilvetön

molnfri, molnfritt, molnfria

81

taivas

en himmel, himmeln/himlen, himlar, himlarna 2

82

kokonaisuus

en helhet, helheten, helheter, helheterna 3

83

Venäjän vallan ajalta

från ryska tiden

84

arkkitehti

en arkitekt, arkitekten, arkitekter, arkitekterna 3

85

piirtää

rita, ritar, ritade, ritat 1

86

rakennus

en byggnad, byggnaden, byggnader, byggnaderna 3

87

tori

ett torg, torget, torg, torgen 5

88

kolista

rassla, rasslar, rasslade, rasslat 1

89

eteenpäin

vidare

90

markkinat

en marknad, marknaden, marknader, marknaderna 3

91

tuore

färsk, färskt, färska

92

hedelmä

en frukt, frukten, frukter, frukterna 3

93

marja

ett bär, bäret, bär, bären 5

94

tuoksua

dofta, doftar, doftade, doftat 1

95

mansikka

en jordgubbe, jordgubben, jordgubbar, jordgubbarna 2

96

kuljeskella

strosa, strosar, strosade, strosat 1

97

hidas

långsam, långsamt, långsamma

98

lautta

en färja, färjan, färjor, färjorna 1

99

lähteä matkaan

åka, åker, åkte, åkt 2 iväg

100

jäätelö

glass, -en

101

auringonpaiste

solsken, -et

102

nauttia jostakin

njuta, njuter, njöt, njutit 4 av någonting

103

ilme

en min, minen, miner, minerna 3

104

rento, rentoutunut

avslappnad, avslappnat, avslappnade

105

asenne

en attityd, attityden, attityder, attityderna 3

106

kaikkialla

överallt

107

suunnata askeleet

styra 2 stegen

108

nurmikko

gräs, -et

109

näyttää paras puolensa

visa, visar, visade, visat 1 sig från sin bästa sida

110

todellakin

verkligen