4: Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af psykoaktive stoffer Flashcards Preview

Psykiatri - en lærebog om voksnes psykiske sygdomme > 4: Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af psykoaktive stoffer > Flashcards

Flashcards in 4: Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af psykoaktive stoffer Deck (18):
1

Skadeligt brug

p. 65
Påviselig fysisk eller psykisk skade, varighed min. 1 md eller gentagne gange indenfor det sidste år

2

Afhængighedssyndromet

p. 65
Stærk trang
Nedsat kontrol
Større mængder end planlagt
Interessefelt indskrænkes
Stof: central betydning - bruger stadig mere tid
Væsentlige daglige aktiviteter tilsidesættes

3

Tolerans

p. 66

4

Abstinenssymptomer

p. 66

5

Alkohol

p. 67
gamma-GT
ALAT
bilirubin
CDT (karbohydrat deficient transferin)
- diagnostik af levercirrose, akut og kronisk pankreatit, polyneuropati, CT / MR af cerebrum ved mistanke om følger efter kranietraume

6

Alkoholintoksikation

p. 68

7

Alkoholafhængighedssyndrom

p. 68

8

Abstinenstilstande

p. 72

9

Følger efter langvarigt alkoholmisbrug

p. 71
Wernicke-Korsakovs syndrom
Polyneuropatier
GI
- gastritis
- malabs
- fedtlever
- levercirrose
- akut og kronisk pankreatit
Brystkræft

Føtalt alkoholsyndrom:
- lav fødselsvægt
- kropslængde
- hypotoni
- mikrocefali
- risiko for udviklingsforstyrrelser

Psyk:
- alkoholhallucinose
- alkoholisk paranoia
- alkoholisk demens

10

Sedativa - hypnotika

p. 73
Symptomer
Behandling
- nedtrapning
- kognitiv psykiterapi
- psykoedukative programmer
- beh. af tilgrundliggende angstlidelse
Forebyggelse
- velbegrundet indikation
- ordinationstid begr. til få uger

11

Illegale stoffer

p. 75
Mest udbredte:
- hash
- amfetamin
- kokain
- psilocybinsvampe
- ecstasy
- LSD
- heroin

12

Opioider

p. 76
Symptomer
Akut intox: eufori, nedsat bevidshedsintensitet, svækket psykomotorik, miosis
Abstinenser: voldsom uro, kvalme, muskelsmerter, sved, søvnbesvær, sjældent psykotiske symptomer
Behandling
- akut intox: naloxon
- abstinenser: metadon, længere T1/2, hovedprincipper: FAST DOSERING ELLER TITRERING; buprenorfin (mindre sederende, respirationsdeprimerende og vanedannende end metadon); clonidin (god ved som sympt); evt metadonvedligeholdelsesbeh. (kommunalt regi + prakt. læge)
Forløb og prognose
Forebyggelse

13

Cannabinoider

p. 78
Symptomer
Intox: udtalt eufori, intensivering af sanseindtryk, ændret tidsoplevelse, takykardi, konjunktival injektion, angst kan opstå
Abstinenser: omdiskuteret, akutte psykoser med uro og vrangforestillinger forekommer, hash sænker tærskel for udvikling af skizofreni
Behandling
Psykotisk: alm retningslinjer
Evt. beh. af grundlæggende psykopatologi
Forebyggelse

14

Centralstimulerende stoffer

p. 78
Kokain, amfetamin, fenmetrazin, metylfenidat, crack, ecstasy, khat
Symptomer
- akut intox: udtalt eufori, øget psykomotorik, foretagsomhed, takykardi, dil. pupiller
- abstinenser: udtalt træthed, irritabilitet, forstemning, evt. depression (kan være langvarige og kræve regelret antidepressiv beh)
- akutte psykoser: relativt hyppige
- kokaininducerede psykoser: taktile hallucinationer: insekter + dyr invaderer hud: kokaindyr
- kan føre til dødelig forgiftningstilstand: hypertermi, væske- og elektrolytforstyrrelser, ændringer i koagulationsforhold
Behandling
- abstinenser: antidepressiva
- psykoser: antipsykotika
Forebyggelse

15

Hallucinogener

p. 79
LSD, psilocybin, meskalin
Symptomer
- akut intox: psykiske sympt, skærpelse af sanseindtryk, livlige illusionære oplevelser og sansefænomener: mikropsi, makropsi og synæstesi, udtalt optagethed af indre oplevelser, ofte eufori, hyppigt angstreaktioner
- ikke svær afhængighed
- toleransudvikling
- abstinenssymptomer sjældent
Behandling
- angt og psyk sympt: antipsykotika, evt. benzodiazepin
Forebyggelse

16

Tobak

p. 80
Vareniclin: nikotinreceptoragonist
Bupropion: antidepressivum
Nikotinsubstitution

17

Flygtige opløsningsmidler

p. 80
Symptomer
Behandling
Forebyggelse

18

Multiple eller andre psykoaktive stoffer

p. 81
Symptomer
Behandling
Forebyggelse