Amerikanska + Franska Revolutionen Flashcards Preview

Social Science > Amerikanska + Franska Revolutionen > Flashcards

Flashcards in Amerikanska + Franska Revolutionen Deck (3)
Loading flashcards...
1

Vad är Boston Tea Party

Boston Tea Party är en händelse år 1773, när Kolonisterna vägrade betala skatt, och när 3 skepp som inehållde te kom in till kajen, klädde ett 50 tal kolonister ut sig som indianer, och slängde ner kistor av te ner i vattnet. Lasten var värd tiotusentals pund.

2

Vad var självständighetsförklaringen?

Den 4 Juli år 1776, förklarade sig de 13 kolonierna självstäniga från Storbrittanien under namnet USA (United States of America). I självständighetsförklaringen, står det också att alla människor har skapats lika, med rätt till liv, frihet och strävan efter lycka. Det stod också att det var regeringens viktigaste uppgift att skydda rättigheterna, och se till att de följdes. Annars fick folket avsätta dem.

3

Hur delade det nya USA upp makten?

USA Delade upp makten i 3 delar.
1: Riksdagen (Folket)
2: Domstolen (Bestämde lag)
3: Presidenten (Styra landet, högste befälhavare för militära styrkor)