SO 2013-10-15 Flashcards Preview

Social Science > SO 2013-10-15 > Flashcards

Flashcards in SO 2013-10-15 Deck (20)
Loading flashcards...
1

Skatt

är pengar som staten - kommunerna och landstingen tar in på olika sätt. Alla människor som arbetar och tjänar pengar betalar en del av sin lön i inkomstskatt. Av den går alltid en stor del till kommunen (kommunalskatt) - och med stigande inkomster tillkommer skatt till staten. När man köper något i en affär betalar man skatt till staten som moms. Några skatter är till för att påverka vad människor gör och inte gör. Så är exempelvis den höga skatten på alkohol till för att människor ska dricka mindre sprit.

2

Multinationell

Som innefattar flera olika länder.

3

Kontokort

Plastkort som gör att man kan betala varor eller tjänster utan att hantera fysiska pengar – kontanter.

4

Ränta

En avgift man betalar till exempelvis en bank för att man lånar pengar - eller som en bank betalar för att de får låna pengar av den som satt in pengarna.

5

Fickpengar

De pengar som man för tillfället bär med sig.

6

Pengar

Fysiska betalningsmedel som sedlar och mynt.

7

Brutto

Det totala beloppet inklusive skatter och avgifter.

8

Försäkring

är ett skydd som innebär att man får pengar om något särskilt inträffar. Man köper försäkringar hos särskilda försäkringsbolag. Den som blir långvarigt sjuk eller råkar ut för en allvarlig olycka kan få extra pengar tack vare en försäkring - och det finns till och med livförsäkringar som gör att familjen får pengar om någon förälder dör. En viktig typ av försäkringar täcker skador på exempelvis hus och bilar. Pensionsförsäkringar ger extra pengar till den som slutar arbeta för att gå i pension.

9

Hyra

Den kostnad man erlägger för att kunna utnyttja något under en begränsad tid. Exempelvis bostadshyra - bilhyra och hyra av maskiner.

10

Aktiebolag

är en form för att äga och driva ett företag - till exempel ett konditori eller en fabrik. Ofta ser man förkortningen AB i företags namn. Fördelen med den formen är att de som äger aktiebolaget slipper vara personligen ansvariga - exempelvis om företaget skulle få skulder. Ägarna riskerar bara de pengar de en gång satsat i aktiebolaget. Nästan alla stora företag är aktiebolag och varje del av företaget som någon äger - varje aktie - kan vara mycket liten. En del företags aktier köps och säljs på börsen.

11

Export

är när ett land säljer varor och tjänster till ett annat land. Export är bra för ett land eftersom det får in pengar från utlandet. När ett land köper något från andra länder kallas det import.

12

Import

När ett land köper något från andra länder.

13

Varor

Något konkret som man kan köpa eller sälja

14

Tjänster

Händelser eller aktiviteter som INTE är fysiska och som man kan köpa eller sälja. Exempelvis städtjänster - hantverkartjänster - hjälp med läxläsning

15

Lån

Pengar som man lånar ifrån exempelvis en bank eller en person. Oftast lägger man på en avgift som man betalar varje månad - ränta - och som är en procentsats av den summa man lånat.

16

Spara

Att lägga undan pengar för att ha för senare konsumtion. Man kan exempelvis sätta in pengarna på en bank - eller gömma dem i madrassen.

17

Lön

Den ersättning man får som anställd för att man utfört ett visst arbete. Kan vara månadslön - timlön eller veckolön - etc.

18

Netto

Det totala beloppet exklusive skatter och avgifter - dvs när man dragit av skatter etc.

19

Budget

En plan för hur utgifter och intäkter kommer att ske i framtiden.

20

Avgift

En kostnad för något. Exempelvis parkeringsavgift - inträden av olika slag.