SO ARBETE OCH PENGAR Flashcards Preview

Social Science > SO ARBETE OCH PENGAR > Flashcards

Flashcards in SO ARBETE OCH PENGAR Deck (19)
Loading flashcards...
1

Hur gjorde man innan det fanns pengar.

Innan det fanns pengar bytte man saker med varandra. Men då fick man leta reda på någon som ägde det man behövde och ville byta.

2

Hur var det första mynten och sedlarna

De första pengarna användes i Mesopotamien (som låg där Irak nu ligger) för ungefär 4500 år sedan. Där bestämde man att en fiss mängd silver skulle ha ett visst värde, och så handlade man med sitt silver. Snart började man tillverka mynt av silver.
I Kina för omkring tusen år sedan kunde mynten väga flera kilo, och för att slippa bära dem lät folk köpmännen ha hand om mynten. Köpmännen skrev ut kvitton på hur många mynt var och en hade. Snart började folk betala med kvittona i stället.

3

Hur handlar man nuförtiden.

I dag handlar många med kontokort i butikerna. Sedan får man ett meddelande om att pengarna har tagits från ens konto och förts över till den som ska ha dem. De flesta betalar sina räkningar med hjälp a Internet. Då loggar man in på sin bank och gör sin betalning. Man kan också handla i internetbutiker på samma sätt, och betala med hjälp av internet, eller med ett kontokort.

4

Hur fördelar sig utgifterna för en familj med två barn. PÅ ETT UNGEFÄR!!!

Bostad 25%
Övrigt 24%
Fritid 19%
Resor 18%
Mat 14%

5

Hur funkar en budget?

Vissa familjer tycker att det är lättare att få pengarna att räcka till om de gör en budget. Då måste man först ta reda på hur mycket olika saker brukar kosta en vanlig månad. Det kan man göra genom att föra kassabok, det vill säga skriva upp allt man köper. När man sedan ser hur mycket man brukar betala för mat, kläder och annat, så vet man hur mycket man har över att använda till saker som inte är lika nödvändiga.

6

Vad händer om pengarna tar slut?

Om en familj får riktigt stora problem, så att pengerna inte räcker till de allra nödvändigaste utgifterna, så kan familjen söka socialbidrag. Det är en tillfällig nödlösning tills familjen får ordning på sin ekonomi igen. Det är kommunen som bestämmer om någon ska få socialbidrag.

7

Hur funkar det med att spara

Dina pengar till många olika saker. För att kunna köpa något som är lite dyrare måste du spara vecko- eller månadspeng.
De flesta familjer måste spara en del av sina pengar varje månad. De pengarna kan behövas om det händer något oväntat, tillexempel att tvättmaskinen går sönder. Många familjer sparar också för att senare kunna köpa dyrare saker eller för att kunna åka på en semesterresa tillsammans.

8

Vad händer om pengarna inte räcker hela tiden som planerat?

När dina föräldrar ska köpa något dyrt, som till exempel en bil eller ett hus, kan de gå till en bank och låna pengar. Pengarna ska sedan betalas tillbaka. Om de har lånat en stor summa pengar kan det vara svårt att betala allt på en gång. Då kan de får betala per månad eller några gånger per år.

9

Vad är nackdelen med låna?

Det kan bra att kunna låna pengar till saker man behöver men det blir alltid dyrare att handla för lånade pengar. Den som lånar ut pengarna tar betalt för det.
Det kallas ränta. Räntan skrivs alltid i %. Så om räntan är 10% och du har lånat 100kr ska du betala tillbaka 110 kr

10

Vad är bidrag

Barnbidraget betalas ut av staten en gång i månaden till alla familjer som har barn. Men trots att det heter barnbidrag är det faktiskt inte barnens egna pengar. Barnbidraget går till föräldrarna. Det är föräldrarna som bestämmer hur pengarna ska användas.
Det finns också andra sorters bidrag som vissa kan söka. Ett exempel är studiebidrag. Det kan man söka om man vuxen och studerar. Ett annat exempel är bostadsbidrag. Det kan man få om man inte har så hög lön, men har en hög hyra för sin bostad

11

Vad är försäkringar.

Tänk om det började brinna hemma hos dig!
Tänk om alla familjens saker brann upp Det skulle kosta massor av pengar att köpa. nya möbler, nytt porslin nya kläder och allt annat man behöver.
För att kunna klara av kostnader som beror på exempelvis stölder och olyckor kan man ha en försäkring som skydd. Då betalar man regelbundet en viss summa pengar till försäkringsbolaget. Om något skulle hända får man pengar från försäkrings bolaget. Pengarna används för att kunna ersätta de saker som blivit stulna eller förstörda.

12

Vad gör vuxna om de vill ha mer i lön

Då förhandlar de med sin chef.
Ibland förhandlar man på egen hand. Ibland förhandlar en hel grupp tillsammans för alla skulle få högre lön samtidigt.

13

Ungefär hur arbetar olika människor

1% med vatten, värme, el och sophantering

1% med jordbruk, skogsbruk och fiske

2% på banker och försäkrings bolag

5% med massmedia och annan information,
kultur och nöje

5% med massmedia och annan information,
kultur och nöje

5% med transporter och resor

6% med att ta hand om våra bostäder

6% med att bygga och renovera hus

14% inom industrin

15% med handel, på hotell och resturanger

30%inom offentlig sektor med bland annat
sjukvård, omsorg och undervisning

10% med annan service

14

Hur var det förritiden med att välja arbete?

Förr i tiden var det vanligt att man började arbeta inom samma yrke som föräldrarna. Numera väljer vi själva vad vi vill arbeta med.

15

Vad är man om man är arbetslös?

Man är arbetslös om man vill ha ett arbete men inte har något just nu. När man är arbetslös kan man få pengar från A-kassan, som betyder arbetslöshetskassan.
A-kassan fungerar ungefär som försäkring. Man betalar in pengar medan man arbetar. Om man sedan blir utan arbete så får man pengar från A-kassan medan man letar efter ett nytt arbete

16

Hur är det med regler och lagar på om arbeten.

Den normala arbetstiden är 40 timmar i veckan.
Alla har rätt till semester.
På arbetsplatserna måste man också följa vissa säkerhets regler.

17

Hur ska du förklara en fackförening/ar

De första fackföreningarna bildades för mer än 100 år sedan. En fackförening är en förening för människor med samma yrke, eller för yrken som har mycket gemensamt. Fackförreningen ska se till att medlemmarna har det så bra som möjligt på sina arbeten.
Medlemmarna kämpar till exempel för bättre löner.
I början var fackföreningarna olagliga; de som bestämde ville inte att de som arbetade skulle ställa några krav. Fackföreningarna ordanade demonstrationer och uppmanade ibland sina medlemmar att strejka, för att visa vad de tyckte. År 1936 blev fackföreningar tillåtna i Sverige

18

Vad säger reglarna om barn och arbeta

Det finns särskilda regler som styr barns arbete. Reglerna har kommit till för att barn inte ska kunna bli utnyttjade och för att de ska göra sådant arbete som kan vara farligt för dem.
Den som är yngre än 13 år får utföra utföra lättare arbete vid enstaka tillfällen det kan till exempel vara att sitta barnvakt och att sälja jultidningar eller majblommor. Men man måsta ha sina föräldrars tillstånd.
När man har fyllt 16 år får man utföra ett normalt arbete, men inte ta sådana jobb som är riskfyllda. Man får enligt lagen själv bestämma över de pengar man tjänat.

19

Vad används skatten till

Utbildning (förskola, skolor, universitet)
Vård (hälso- och sjukvård, tandvård, hemtjänst- det vill säga hjälp till sjuka och äldre människor
Infrastruktur (gator, vägar, järnvägar, vatten och avlopp)
Idrott (sporthallar, simhallar och idrottsplatser)
Kollektivtrafik (bussar och tåg)
Samhällsskydd (polis, militär, brandkår)
Kultur (museer, biblotek)
Kollektivtrafik
Skollunch