So RELIGION, HIND, BUDD, ISLAM ÅK 6 HT Flashcards Preview

Social Science > So RELIGION, HIND, BUDD, ISLAM ÅK 6 HT > Flashcards

Flashcards in So RELIGION, HIND, BUDD, ISLAM ÅK 6 HT Deck (40)
Loading flashcards...
1

Vad är Koranen, och vad betyder den?

Koranen är Islams heliga bok. Där står det om den Islamska tron. Koranen ska helst läsas på arabiska, för att när Muhammed emottog Koranen, så var den på arabiska, och Koranen är en exakt kopia av Allahs ord. Om boken översätts, kan orden förändras. Den "sanna" koranen, som Muhammed fick hjälp att skriva ner finns i himmelen.

Ordet Koran kommer från ordet Al-Ouran som betyder att läsa, eller läsning. Det är för att Muhammed lärde sig att läsa, när han emottog Koranen

Koranens kapitel kallas suror.
Koranen har 114 suror.

Innan man läser koranen, ska man tvätta sig på ett särskilt sätt. Det kallas rituell tvagning.

2

Berätta om Muhammed.

Muhammed föddes i Mekka, i Arabien. Muhammed fick som barn, möta många människor från olika ställen i världen. I Mekka fanns det många andra religioner, t.ex: Judar och kristna.

3

Berätta om Mekka.

Mekka var en viktig rastplats. Många sökte sig till Mekka för att be till sina gudar.
En gång om året kom folk från runt om i Arabien till Mekka för att fira en religiös högtid. I Mekka fanns en religiös byggnad som kallades Kaba. Där fanns statyer av de olika gudarna, men den högsta och viktigaste guden
hade inget namn, han kallades bara för Guden, eller på Arabiska "Allah".

Mekka var också en handelsplats, för många.
Koranen säger att det var Abraham och hans son Ismael som fick i uppdrag att bygga Kaba i Mekka. Kaba är en stor fyrkantig byggnad. Inmurad i hörnet på Kaba finns den heliga svarta stenen, en svart meteorsten, som enligt legenden kommer från paradiset.

4

Vad är Nomader?

Nomader är folk, som saknar fast boplats.

5

Vad är Oaser?

Oaser är delar av öknen, med vatten och skuggande träd.

6

Berätta om när Muhammed fick koranen.

Muhammed var bekymmrad över att alla i Mekka bad till olika gudar, Muhammed trodde (precis som Judarna) att det bara fanns en gud (Allah). När Muhammed ville vara ifred, och tänka på gud, gick han till en grotta. En dag när Muhammed var i grottan, uppenbarade sig Ängeln Gabriel framför honom. Ängeln hade en bok i handen. Han sa: Läs!
Muhammed hade inte gått i skola, så han kunde inte läsa, så han sade: Jag kan inte läsa.
Tre gånger uppmanade ängeln honom att läsa, och Muhammed svarade på samma vis varje gång. den tredje gången, omfamnade ängeln honom hårt, och efter det kunde han läsa.
Efter det gick han varje dag till grottan och återvände med budskap från gud, som han fick hjälp att skriva ner av hans frus kristna kusin.

7

Hur gick det till när Muhammed försökte sprida budskapet om Allah.

Muhammed började berätta för människorna i Mekka om budskapet han hade fått från Gud. Han sa:
"Det finns inte flera gudar och gudinnor. Det finns bara en Gud som har skapat allting."
Han sa också:
"Gud ställer krav på vårt sätt att leva. De som är goda kommer att få uppleva en underbar glädje och gemenskap med Gud. De som är onda kommer att få straffas i evigheter.
Många skrattade åt det Muhammed sa. Andra blev arga.
Muhammed blev utkörd från Mekka, och han flydde till Medina.
Muhammed och hans följeslagare tvingades flytta till Medina, och där fick han ännu fler följeslagare, efter åtta år, hade han tillräckligt många följeslagare för att ta sig tillbaka till Mekka.
När Muhammed dog, begravdes han i Mekka.

8

Var är Islam en religion?

Islam är den största religionen i Mellanöstern, i delar av Asien och i norra Afrika. Det finns muslimer över hela världen.

9

Vad betyder ordet Islam?

Ordet Islam betyder att överlämna sig till Allah. För en muslim är islam ett sätt att leva. Det land där det bor flest länder (i %) är Indonesien.

10

Berätta om de två största grupperna i Islam.

De två största grupperna är Sunna och Shia.

Sunniter tror att man ska leva efter Muhammeds lära och Koranen.

Shiiter tycker att målet är att hitta en ledare för hela religionen, som är direkt släkt med Muhammed själv.
I väntan på den nya ledaren har man religiösa ledare som tolkar Guds vilja. Shiiterna finns framför allt i Iran och Irak.

11

Berätta om de 5 grundpelarna.

1) Trosbekännelsen. Trosbekännelsen är en kort beskrivning, där man erkänner sig som muslim. Trosbekännelsen går unnifär så här: Det finns ingen Gud utom Allah. Muhammed är Hans sendebud.

2) Bönen, en muslim ska be till gud helst 5 gånger om dan. Innan bönen tvättar man mun, näsa, ansikte, underarmar, huvud och fötter. sen går man ner på knä, och ber mot Mekka.

3) Gåvor till de fattiga. I en familj får inte några syskon svälta medan andra lever i överflöd. Alla muslimer i världen hör samman som medlemmarna i en familj. Eftersom allt gott kan ses s om en gåva från gud, ska de rika hjälpa de fattiga. Det gör man genom en avgift som kallas zakat. En gång varje år ger muslimer som har råd en del av sina pengar till de fattiga.

4) Fastan. Varje muslim ska fasta en månad om året. Fastan kallas Ramadan. Då får man varken dricka, eller äta, eller röka medans solen är uppe. Efter det får man äta. Månaden efter Ramadan börjar med en glad familjefest där man ger gåvor till varandra och till de fattiga. Fastemånaden firas till minne av att Koranen sändes till jorden. Den ska få människorna att komma ihåg att alla goda gåvor kommer från Gud. Den hjälper också muslimer att tänka på dem som svälter.

5) Vallfärden till Mekka. Att vallfärda till Mekka en gång i livet är en plikt för alla muslimer som har möjlighet (pengar, tid etc). Detta sker under en speciell tid på året.

12

Berätta om Moskén.

Mosken är muslims heliga gudstjänsts byggnad. Där ber man till gud. Under bönen vänder man sig till Mekka.
Nästan varje moské har ett böneutropstorn. Där utropas bönetiderna.

13

Berätta om Fredagsbönen.

Den viktigaste bönen i veckan är fredagens middagsbön.
I muslimska länder är man ledig på fredagar. Då försöker muslimer att komma till moskén.
Fredagsbönen leds av en imam eller böneledare. Förutom bönen håller imamen en predikan. Den kan både handla om texter ur Koranen och aktuella samhällsfrågor.
Här i Sverige har muslimer sällan ledigt på fredag och det kan vara för långt till en moské.

14

Vad är en Imam?

En Imam är en böneledare och lärare. Imamen leder fredagsbönen i moskén. Man kan få hjälp av Imamen att tolka Koranen.

15

Vad är rent och orent i Islam?

Rent = (halam)
Orent/Förbjudet = (haram)
Muslimernas livsregler kallas för sharia.

16

Berätta om muslimernas matregler.

I muslimska tron äter man bara sådant som är halal. Det betyder att man enbart äter kött från djur som slaktats på rätt sätt enligt de muslimska matreglerna.

Mat som kommer från gris är alltid haram.

M uslimer äter inte mat gjord på blod.


Alkohol är inte tillåtet.

17

Berätta om Islams högtider och riter.

När ett barn föds: För ett nyfött barn läser man samma kallelse till bön som ropas ut från moskén. När barnet sedan ska få sitt namn läser man kallelsen en gång till, först i det högra örat, sen i vänster och slutligen i höger.

Bröllop: Muslimska bröllop kan se ut på olika sätt. Traditionellt samlas släkt och vänner i brudens och brudgummens hem. Därefter möts alla i moskén eller en samlingslokal och en vigslelförrättare förklarar att bruden och brudgummen är man och hustru inför Gud.

Begravning. För en muslim är döden inte slutet. Den döde återvänder till Gud. Koranen talar om den yttersta domen. Då granskas varje människas liv, och den som gjort gott kommer till paradiset. Onda människor kommer till helvetet.
När en muslim är död samlas släkt och vänner och man ber tillsammans. Sedan tvättas den döde och sveps in i två tygstycken.
Huvudet ska vara åt Mekka.

18

Vart är hinduismen den största religionen?

Hinduismen är den största religionen i Indien.

19

Hur gammal ungefär är Hinduismen?

Hinduismen är flera tusen år gammal.

20

Vem/Vilka grundade hinduismen?

Det finns ingen grundare. Hinduismen kom till genom ett
möte mellan två grupper: Arierna och de som levde i Nordvästra Indien.

21

Nämn de tre största Gudarna inom Hinduismen, och vad de innebär.

1) Brahma. Brahma Skapar, han skapar allt liv.
2) Vishnu. Vishnu håller balansen mellan gott och ont.
3) Shiva. Shiva Dansar sönder.

De tre fungerar som ett krettslopp, där Brahma skapar allt, sen håller Vishnu balansen, och Shiva dansar sönder det.

22

Vad är ett tempel i hinduismen? Berätta.

Många hinduer har ett altare hemma där man offrar till sin gud. Det kan också finnas små tempel på vägen till jobbet eller skolan. Ett tempel är hinduernas heliga byggnad. där ber man till en Gud.

23

Hur många Gudar finns det inom Hinduismen? Berätta.

I Hinduismen finns det bara en Gud, men till skillnad från
t.ex Kristendomen, som bara har en gud, visar sig den här Guden I många olika skepnader, som har olika funktioner.

Till skillnad från Judendomen och Islam, får man avbilda
Gud genom statyer/målningar etc.

24

Varför ber man till olika gudar i hinduismen?

Man ber till olika gudar, om man vill ha något speciellt. t.ex om man vill ha framgång i skolan kan man be till en gud, men om man vill ha lycka, ber man till en annan

Eftersom alla gudar är ju som en gud, spelar det ingen roll vilken gud man ber till.

25

Berätta om hur meditation och yoga hör ihop med Hinduismen.

Meditation är en form av bön. Den som mediterar ska ha en lärare, guru. Av gurun får man ett mantra, det är ord som ska upprepas under bönen.

Man måste ha kontroll över sin kropp om meditationen ska bli riktigt effektiv. För att nå den kontrollen har man utvecklat olika övningar. De kallas med ett gemensamt namn yoga.

26

Berätta om kaster.

I Indien, sedan flera tusen år sedan, har människor varit indelade i grupper som kallas för kaster. Förr var det som svenskarna hade med stånden, på medeltiden, men idag, så är det inte en sådan skillnad, utan det är mer som en indelning av grupper, och fungerar mer på ett socialt plan.

27

Hur ser hinduerna på live efter död?

Inom hinduismen talar man ofta om livet som ett kretslopp.
När en människa dör, så kommer så småningom själen att återfödas i en annan kropp. Därför är det viktigt att leva sitt liv så bra som möjligt, så att man i nästa liv kan födas i en högre kast, eller kanske som ett heligt djur.
För en hindu är det slutliga målet att bryta kretslopped och slippa återfödas, men vägen dit är lång. Om man lever livet på ett bra sätt samlar man god karma. Då kan nästa liv bli bättre. Men om man samlat på onda handlingar kan man födas till ett sämre live, kanske som ett djur.
Allt har en rangordning, både människor och djur. Apor och kor är heliga, likmaskar är det sämsta, och människor är under hälften

28

Vad är karma?

Karma är summan av alla handlingar människan har gjort i sitt liv. Goda handlingar ger god karma och dåliga handlingar ger dålig karma.

29

Berätta om hinduismens högtider och riter.

När ett barn föds: När ett barn föds ber familjens präst att inga onda andar ska skada barnet, att det ska få vara friskt, och leva länge och att det ska få mycket kunskap.
Efter tolv dagar får barnet sitt namn.

Att studera heliga skrifter: Pojkar i de 3 högsta kastgrupper deltar i en rit när de är 9-10 år. Då lägger prästen en helig tråd som en ögla över deras vänstra axel, och nu under höger arm. Tråden är ett tecken på att pojken nu kan lära sig de heliga skrifterna på det heliga språket sanskrit, tillsammans med en lärare: guru.

Begravning: När någon dör, tror en hindu att det bara är kroppen som har dött, och att själen blivit instängd i huvudet och måste befrias. Därför kremerar man den döda kroppen. Den äldste manlige släktningen får tända bålet. Allra helst vill man att askan ska spridas i floden Ganges heliga vatten. Då slipper den döde att återfödas.

30

Var är buddhismen den största/viktigaste religionen?

Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan.