SO JURIDIK OCH LAGAR Flashcards Preview

Social Science > SO JURIDIK OCH LAGAR > Flashcards

Flashcards in SO JURIDIK OCH LAGAR Deck (26)
Loading flashcards...
1

Vilka olika steg finns det på "FRÅN BROTT TILL STRAFF"

1 BROTT 2 POLISANMÄLAN 3 FÖRUNDERSÖKNING 4 ÅTAL 5 RÄTTEGÅNG 6 DOM 7 STRAFF.

2

Hur går polisanmälan till?

Ett vittne anmäler ett brott till polisen

3

Hur går Förundersökningen till?

Polisen kollar vads som har hänt och hur det hände. INBLANDADE: polisen vittnen den drabbade är alltid med.

4

Hur går Åtal till?

Åklagaren beslutar om åtal. det kallas att "väcka" åtal.

5

Hur går Rättegången till?

1. Åklagaren beskriver brottet ur sin version.
2. Försvars advokaten berättar den misstänktes version.
3. Domaren beslutar straff.
INBLANDADE: Domare
Vittne
åklagare
försvarsadvokat
anklagade
nämndemän

6

Hur går Domen till?

Domaren beslutar straff

7

Hur går en överklagan till?

Överklagan görs av försvarsadvokaten eller åklagaren, om de är missnöjda med domen. Om de överklagar KAN domen eventuellt ändras

8

Vilka domstolar har vi i Sverige och i vilken ordning kommer dom.

1. TINGSRÄTTEN. ALLA RÄTTEGÅNGAR BÖRJAR I TINGSRÄTTEN OAVSETT VAD BROTTET ÄR. DET FINNS UNGEFÄR EN TINGSRÄTT I VARJE STAD. OM EN ÖVERKLAGAGAN GÖRS kan MÅLET HAMNA I ...
2. HÅVRÄTTEN: DETE FINNS UNGEFÄR 6 HÅVRÄTTER I SVERIGE. DET ÄR INTE ALLTID RÄTTEGÅNGEN HAMNAR I HÅVRÄTTEN. OM EN ÖVEKLAGAN GÖRS kan MÅLET HAMNA I...
3 HÖGSTA DOMSTOLEN (FÖRKORTAS HD) DET ÄR OVANLIGT ATT RÄTTEGÅNGEN HAMNAR I HÖGSTA DOMSTOLEN. DET ÄR OVANLIGT ATT RÄTTEN HAMNAR I HD. DET ÄR BARA DET GRÖVSTA OCH OVANLIGASTE FALLEN SOM HAMNAR HÄR.

9

VAD ÄR "HÄLERI"

ATT KÖPA ELLER ATT TA IMOT NÅGOT SOM ÄR STULET.

10

VAD ÄR "MISSHANDEL"

ATT OFTA FYSISKT BEHANDLA NÅGON ILLA.

11

VAD ÄR "OFREDANDE"

ATT SPÅTTA PÅ NÅGON ELLLER ATT SNAKCKA SKIT OM NÅGON.
SÅNNA SAKER...

12

URKUNDSBROTT

ATT FÖRFALSKA LEG ELLER PASS

13

MENED

ATT SOM VITTNE LJUGA UNDER EN RÄTTEGÅNG

14

Vad kallas samhällets regler och hur funkar dom.

Samhällets regler kallas lagar. I lagarna står vad som är tillåtet och vad som är förbjudet. Där står vilka rättigheter och skyldigheter.
Alla svenska medborgare mellan 7 år och 16 år är skyldiga att gå i skolan. Det är också en rättighet att alla får gå i skolan. De viktigaste lagarna står i lagboken : Sveriges Rikes LAG.
Det kommer ofta ut nya lagböcker allt eftersom de förnyas

15

Vad är "fyndförseelse"

att behålla något du hittar; exempelvis en plånbok. Det man hittat ska man lämna in till polisstationenen.

16

Vad är "snatteri"?

Att tå något för under 1000 kr

17

Vad är "olaga intrång"

att ta sig in i låsta utrymmen, även om man inte själ något.

18

Vad är "misshandel"?

att slå eller sparka någon och att använda våld på annat sätt.

19

Vad är "olaga hot"?

Att hota att slå någon.

20

Vad är "medhjälp till brott"?

att hjälpa en person som gör något brottsligt. Det kallas medhjälp till brott. Den som vet att någon tänker eller gör något brottsligt är skyldig att tala om det för polisen.

21

Vilka är våra grundlagar och vad säger dem?

1. regeringsformen: Sverige ska vara ett demokratiskt land där medborgarna väljer de politiker som styr landet.

2.successionsordningen: Kungaparets äldsta barn ärver tronen.

3.tryckfrihetsförordingen: VI får uttrycka vilka åsikter vi vill inför andra människor och även i tidningar, i böcker, på internet, i radio och teve (men det finns undantag: vi får tillexempel inte föra fram rasistiska eller främlingsfientliga åsikter eller förtala någon).

4.yttrandefrihetsgrundlagen:Vi får tycka vad vi vill, vara med i vilken förening vi vill och ha vilken religion vi vill.

22

Vad säger föräldrabalken?

barn harv rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

23

Hyr lyder allemansrättens. Vad får du göra

Du får
ströva fritt på annans mark som inte är tomtmark.

plocka en liten bukett vilda blommor som inte är fridlysta.

tälta en natt utan att fråga markägaren

gå cykla och åka skidor på enskild väg.

bada och åka båt på annans vatten

plocka bär och svamp på mark som inte är tomtmark.

ta torrt ris och grenar och göra upp eld om det inte blåser.

plocka lite mossa och lav

fiska längs kusten och i våra största sjöar.

24

Hyr lyder allemansrätten. Vad får du inte göra

gå över en privat tomt eller en nysådd åker

plocka fridlysta blommor

bryta kvistar och grenar från växande träd och buskar

låta hundar springa lösa i naturen mellan den 1
mars och den 20 augusti

lämna grindar öppna

ta ägg eller fågelbon

köra motorfordon i terrängen

bada sola eller förtöja båt vid någon annans brygga

skräpa ner

störa andra med radio eller bandspelare

elda på klippor eller stenhällar

lämna brinnande eller glödande eld

fiska på enskilt fiskevatten utan fiskekort.

25

Vad är polisens uppgift?
Hur många poliser finns det i Sverige.
Hur blir man polis.

Polisens uppgift är att skydda oss från brott och olyckor. Polisen ska också se till att vi följer lagarna om ett brått begås ska polisen försöka upptäcka och utreda vad som har hänt.

I Sverige finns ungefär 16 000 poliser.

För att bli polis måste man studera tre år på polishögskolan

26

Vad händer om ett barn begår ett brott.

Barn kan också bli polisanmälda om de begår något brott. Men en person som är yngre än 15 år och som har begått brott kan inte dömas i domstol. Polisen kontaktar istället den sociala myndigheten i kommunen.
Ofta räcker det med att socialsekreteraren har samtal med barnets familj och med barnet själv.
Men ibland är samtal inte tillräckligt. Då kan barnet få flytta från sin familj, till ett familjehem eller ett behandlinghem.