SO geografi jorden VT-2014 5A Flashcards Preview

Social Science > SO geografi jorden VT-2014 5A > Flashcards

Flashcards in SO geografi jorden VT-2014 5A Deck (45)
Loading flashcards...
1

Vad är heliocentrisk?

att solen ligger i mitten.

2

Nämn alla vädersträck.

Norr
Nordöst
öst
sydöst
syd
sydväst
väst
nordväst.

3

Vem upptäckte att jorden var platt och inte rund?

Han hette Gallileo Gallilei

4

Vad använde han/hon som upptäckte att jorden var rund för att komma till den slutsatsen?

Han/hon använde ett telleskop.

5

Vad var Katolska kyrkans reaktion på han/hon som upptäckte att jorden var runds upptäckelse?

Katolska kyrkan gjorde han/hon fredslös.

6

Hur lång tid tog det innan katolska kyrkan erkände att han/hon som upptäckte att jorden var rund hade rätt?

Det tog mer än 100 år.

7

Nämn alla lager av jorden.

jordskorpan
jordmanteln
yttre kärnan
inre kärnan

8

Vilket är det yttersta lagret på jorden?

jordskorpan

9

Vilket är det näst yttersta lagret på jorden?

Jordmanteln

10

Vilket är det tredje yttersta lagret på jorden?

yttre kärnan

11

Vilket är det fjärde yttersta lagret på jorden?

inre kärnan

12

Vilket är det femte lagret på jordskorpan?

Det finns inget, men bra jobbat!

13

Vad är "magma kammare"

Där magman kommer ifrån

14

Vad är "Pangea"
och vad betyder namnet?

Super kontinenten, när alla kontinenter satt ihop kallas det pangea och namnet betyder moder jord.

15

Vad är "Isräfflor"

Repor i marken skapade av inlandsisen.

16

Vad är "Jordmantel"

Det näst översta lagret i jorden.

17

Vad är "klint"

Mjukt berg som har urholkats av vatten.

18

Vad är "spridningszon"

När två jordplattor glider isär.

19

Vad är "Epicentrum"

Där en jordbävning startar

20

Vad är "avlagring"

Det som är kvar efter att inlandsisen har flyttat på sig.

21

Vad är "meander"

När en älv/flod

22

Vad är "korvsjö"

själva svängen i en meander.

23

Vad är "förkastning"

När två jordplattor glider isär och bildar en fördjupning.

24

Vad är "inlandsis"

Isen under istiden som täckte större delar av Europa.

25

Vad är "lava"

stelnad magma.

26

Vad är "exogena krafter"

Krafter utifrån som påverkar jorden, t.ex sol vind regn och snö.

27

Vad är "ozonsikt"

Ett lager ovanför jorden som skyddar mot solens strålar.

28

Vad är "endogena"

Naturkrafter inifrån jorden, t.ex jordbävningar, tsunamis och vulkanutbrott.

29

Vad är "territorialzon"

Ett område utanför ett lands kust som ett land äger.

30

Vad är jorden

Jorden är en planet som rör sig i en bana runt solen.