So- religon KRISTENDOMEN Flashcards Preview

Social Science > So- religon KRISTENDOMEN > Flashcards

Flashcards in So- religon KRISTENDOMEN Deck (13)
Loading flashcards...
1

Vad är treenigheten?

Fadern Sonen och Den Heliga Anden
Gud Jesus Alla människors själ

Jesus är gud i människogestalt.

2

Vad är att be?

Att be är att kommunicera med Jesus.

3

Hur många kristna finns det?

ca två miljarder.

4

Vad var de vise männens gåvor?

guld, rökelse, myrra

5

Vem blev Jesus korsfäst av?

Jesus blev korsfäst av Judarna.

6

Vad är apostlar

Apostlar = lärjungar, Jesus apostlar är de tolv lärjungar han håller närmast.

7

Vad är lärjungar?

Lärjungar är de som lyssnade på Jesus. Det kunde vara flera tusentals!

8

Vem förrådde Jesus?

Judas Iskariot.

9

Varför finns NT?

För att Jesus föds.

10

Vad hände år noll?

Jesus föddes!

11

Vad är skillnaden på NT och GT?

I GT finns inte Jesus.

12

Vad kallas de fyra Jesu-böckerna?

Evangelierna som betyder budskap.

13

Vem/Vilka skrev de fyra Jesu-böckerna?

Markus Matteus Lukas och Johannes