So - HISTORIA, VT 2015 Flashcards Preview

Social Science > So - HISTORIA, VT 2015 > Flashcards

Flashcards in So - HISTORIA, VT 2015 Deck (29)
Loading flashcards...
1

Vem var kung efter Stockholm blodbad?

Kristian II, i både Danmark och Sverige

2

Vad tyckte många svenskar om Kristian II?

De tyckte illa om att styras av danskarna.

3

Vad gjorde Gustav Vasa när han hade flytt ur det danska fängelset?

Samlade bönderna till uppror.

4

Berätta vad som hände efter all krig mot Danmark på Gustav Vasas tid.

Gustav tvingade biskoparna och klostren att lämna ifrån sig sina rikedomar. Och biskoparna fick inte längra ha några egna borgar. Klostren stängdes och alla deras gårdar delades ut till adelsmän som stödde kungen.

5

Vad gjorde Gustav Vasa med kyrkan?

Gustav Vasa ansåg att det skulle vara lättare att styra folket om det var han som hade makten över kyrkan. Därför bestämde han att kyrkan skulle vara svensk, en statskyrka. Sedan såg Gustav Vasa till att Bibeln översattes från latin till svenska. Kyrkan genomgick också reformationen, och bytte till den Lutherska läran.

6

Vad gjorde bönderna när kungen tog kyrkans kyrkklockor och kyrksilver?

Bönderna gjorde uppror. Det sista upproret var Dackefejden i Småland. Ledaren hette Nils Dacke, och hans huvud blev uppsat på en påle utanför stadsporten i Kalmar.

7

Vad hade Gusta Vasa åstakommit som kung?

Han hade skapat fred och ordning i riket.
Försvaret var starkt.
Den katolska kyrkans makt var krossad och kyrkans rikedomar hade fyllt på den svenska stadskassan.

8

Beskriv Vasatidens slott.

Tornen var runda, och det stod kanoner i varje skottglugg.
Runt en del slott fanns en djup vallgrav och nere i slottskällaren fanns kungens fångar.

9

Vad gjorde Gustav Vasa på slotten?

Gustav Vasa lät bygga över 20 stora slott runt om i landet, så här kan det ha gått tilll när han besökte ett av sina slott:
Kungen ser efter vad som finns i slottets spiskammare där mat, vin och öl förvaras. Knektarna får visa att de kan använda sina vapen och att det kan skjuta med slottets kanoner. Han tittar in i stallarna och räknar hästarna. Och i flera dagar sitter han och granskar slottsfogdens kassaböcker för att kontrollera att det inte har fuskats med skatterna.

10

Vilka var Gustav Vasas söner?

Erik XIV, Johan III, Karl IX.

11

Berätta om Erik XIV.

Erik kunde flera språk och var även duktig på att tekna och att spela luta. Han var interesserad av astorlogi.

Erik var misstänksam av sig och kunde plötsligt bli alldeles rasande. Efteråt ångrade han sig oftast. Han dödade en av adelosmännen i Sture släkten, de andra lät han avrätta.

Erik var kung i 8 år, och statskassan tömdes. Erik försökte fria till flera drottningar i andra länder, men alla tackade nej.

Erik gifte sig tillslut med en ung tjänsteflicka.

Han dog av en förgiftad ärtsoppa.

12

Berätta om Johan III

Johan III är känd som "byggarkungen". Det var han som såg till att Vasaslotten byggdes om till lyxiga palats med stiliga möbler och vackra vävnader på väggarna. Även många förfallna kyrkor reparerades under hans tid. Johan var intresserad av religion och försökte göra den svenska kyrkan mer lik den gamla katolska. Han gifte sig med en polsk, katolsk prinsessa, och deras son Sigismund blev kung i både Polen och Sverige. Men Sigismund var katolik.

13

Berätta om Karl IX

Efter avsättningen av Sigismund hämnades hertig karl på de höga svenska adelsmän som hade stött Sigismund. Han kallade dem landsförrädare och lät halshugga dem i Linköping år 1600, det kom att kallas Linköpings blodbad. Karl IX var den tredje av Gustav Vasas söner som blev kung, men han kröntes inte förrän flera år senare.

14

Berätta om Olaus Magnus.

När den svenske prästen Olaus Magnus var i Rom år 1544, utsåg påven honom till ärkebiskop i Sverige. Olaus Magnus hoppades att den svenska kyrkan en dag skullle bli katolsk igen, så att han kunde flytta hem. Men så blev det inte. Olaus Magnus berättade ofta om Norden för sina nyfikna italienska vänner. Till slut skrev han ner alltsammans i en hel serie böcker som fick namnet Historia om de nordiska folken.

15

Vad hände när Kristian II förlorade Sverige?

Han avsattes av de höga adelsmännen i Danmark. Kristian flydde till Nederländerna och när han efter några år försökte ta tillbaka sin kungakrona togs han till fånga och sattes i fängelse. Men när den danske kungen dog ville borgarna och bönderna ha tillbaka Kristian som kung, men det ville inte adeln och prästerna. Det blev ett blodigt inbörderskrig, som förstörde stora delar av landet.

16

Vem var Tycho Brahe?

Tycho Brahe tillhörde en rik adelsfamilj i Skåne och uppfostrades hos en farbror, som inte hade några egna barn. Han hade lätt att lära, och han var mycket intresserad i astronomi. När han upptäckte en ny stjärna i stjärnbilden Cassiopeia, blev han känd i hela Europa. Den danske kungen utsåg honom till sin egen astronom och gav honom ön Ven mitt i Öresund. Där byggde han sig ett slott och ett observatorium.

17

Berätta om den Första Amerikaresan.

Christofer Columbus hade fått en idé. Någon hade förklarat för honom att jorden är rund, nästan som en boll. Om det är sant måste man komma till Indien om man seglar rakt västerut, menade han. Det spanska kungaparet Ferdinand och Isabella gav Columbus chansen. De gav honom fartyget Santa Maria och två andra skeepp.Sedan styrde han sina skepp vesterut, rakt ut i Atlanten. När skäppen kom till Bermuda i mellanamerika, trodde han att de var i indien, där av indianer. Han tog deras guld, och gjorde dem till slavar.

18

Vem uppfann boktryckarkonsten?

Johan Gutenberg. Han göt bokstäverna i metall, och pusslade ihop meningar och rader och tryckte dem. Det blev billigare med böcker.

19

Berätta om reformationen.

I början av 1500 - talet levde en tysk präst som hette Martin Luther. Han tyckte att påven och hela den katolska kyrkan misskötte sig. Den följde inte längre bibeln. Luther ville att kristendomen skulle renas och förnyas. Det blev reformationen.

20

Vem var Karl IX:s son?

Han var Gustav II Adolf. Han var 16 år gammal när han blev kung. Axel Oxenstierna hjälpte den unge kungen att regera.

21

Berätta om riksdagen på Gustav II Adolfs tid.

Till riksdagen kom representanter för de fyra stånden - adel, präster, borgare, bönder - och där beslutade man bland annat om skatter och nya lagar. Gustav Adolf fick lova att alltid fråga riksdagen innan han bestämde sig i viktiga frågor.

22

Hur styrde Gustav II Adolf Sverige?

Gustav Adolf styrde riket med hjälp av en regering med fyra viktiga chefer: riksskattmästaren, chefen för armén, chefen för flottan coh chefen för domstolarna. Alla fyra hade alltså bestämda uppgifter och de hade sina kontor på det kungliga slottet i Stockholm. Axel Oxenstierna kallades rikskansler, och det var han som ledde arbetet i regeringen. Riket delades in i kungliga län, och i varge län fanns en landshövding som samlade in skatterna. Landshövdingarna bodde ofta i de gamla slotten från vasatiden. Kungen ville att handel och tillverkning av varor skulle öka och att det skulle bli fler svenska affärsmän och företagare. Därför grundlade han många nya städer, till exempel Göteborg, Umeå och Piteå.

23

Hur kom Gustav II Adolfs nyheter fram?

Allla gick i kyrkan på söndagarna. Då läste prästen upp nyheter och meddelanden, men han läste bara upp sådant som kungen ville att folket skulle känna till.
Vår första tidning, som kom ut 1645, innehöll också bara kungens och regeringens nyheter.

24

Berätta om påsten som infördes år 1636.

År 1636 införde posten som var mycket viktig för brevväxlingen mellan landshövdingarna och regeringen. Bönderna var brevbärare, och fort skulle det gå.

25

Hur skaffade Gustav II Adolf sina soldater?

Soldaterna valdes ut genom utskrivningen. Kungens tjänstemän reste runt i landet och "skrev ut" alla män mellan 18 och 40 år. Det var de unga och starka männen som togs ut till krig. Hemma på gården fick kvinnor och gamlingar klara sig bäst de kunde. För att ingen skulle komma undan måste alla präster i landet föra noggranna listor över vilka som bodde i deras församlingar.
Det var såp kyrkbokföringen, världens äldsta folkräkning, började. Men det räckte inte med de svenska och finska soldaterna. Kungen måste också hyra utländska soldater, till exempel tyskar, engelsmän och skottar. De var yrkessoldater och slogs mot vem som helst, bara de fick bra betalt. Sådana soldater kallades legoknektar.

26

Berätta om vasaskeppet.

Vasaskeppet skulle bli Sveriges finste krigsfartyg. vasaskeppet var tungt lastad, och den 10 augusti 1628 lada Vasa ut från kajen nedanför slottet, men skeppet var felbyggt, så det skönk.

27

Berätta om det 30 åriga kriget..

I Tyskland rasade ett krig mellan katoliker och protestanter som kallas det 30 åriga kriget.Sedan Gustav Vasas tid var Sverige ett protestantiskt land, coh nu var Sverige hotat. Gustav Adolf bestämde sig för att gå med i kriget. Han ville hjälpa protestanterna i norra Tyskland att slå tillbaka Katolikerna. Men han ville också erövra nya områden till Sverige.

28

Berätta om Gustav II Adolfs död.

Lutzen den 6 november 1632. Tidigt på morgonen stod de båda arméerna mitt emot varandra. Det var kallt och dimmigt. Gustav II Adolf såg dåligt, och hade inte glassögon. Han red in i dimman och var mitt inne bland fienderna. De dödade honom.

29

Berätta om Drottning Kristina.

Gustav II Adolfs enda barn hette Kristina. Hon var bara sex år när fadern dog, och hon blev genast Sveriges drottning. Kungens gamle vän Axel Oxenstierna och hans regering styrde landet tills Kristina blev myndig.
Kristina var en väldigt äventyrlig flicka, och lekte soldat, lärde sig att rida, fäkta och skjuta med pistol och gevär.