An tAos Óg Flashcards Preview

Gaeilge > An tAos Óg > Flashcards

Flashcards in An tAos Óg Deck (20):
1

young people

daoine óga

2

exam pressure

brú ó na scrúduithe

3

points system

córas na bpointí

4

pressure is put on...

cuirtear brú ar...

5

peer pressure

piarbhrú/brú aoisghrúpa

6

influence of the media

tionchar na meán

7

body image

íomhá coirp

8

models

mainicíní

9

anorexia

anaireicse

10

obesity in young people

otracht i measc na n-óg

11

diet

aiste bia

12

fastfood restaurants

bialanna gasta/ mearbhia

13

bullying

bulaíocht/ maistíneacht

14

lack of facilities

easpa áiseanna

15

hanging around

ag máinneáil thart

16

lack of freedom

easpa saoirse

17

lack of money

easpa airgid

18

part-time work

obair pháirtaimseartha

19

mobile phones

fóin póca

20

text messages

téacsteachtaireacht