Foclóir na Téipe 2 Flashcards Preview

Gaeilge > Foclóir na Téipe 2 > Flashcards

Flashcards in Foclóir na Téipe 2 Deck (59):
1

last year

anuraidh

2

lotto/raffle

crannchur

3

kind/type

cineál

4

from

arb as

5

harm/damage

dochar

6

arrangement

socrú

7

emphasis

béim

8

competitor

iomaitheoir

9

application

iarratas

10

available

ar fáil

11

China

An tSín

12

progress

ag dul chun cinn

13

for rent

ar cíos

14

suitable

oiriúnach

15

support

tacaíocht

16

starved with the hunger

stiúgtha leis an ocras

17

the upper hand

an lámh in uachtar

18

top of their career

i mbarr a réime

19

from strength to strength

ó neart go neart

20

pollution of the environment

truailliú na timpeallachta

21

central

lárnach

22

innocent

soineanta

23

desire

fonn

24

evidence

fianaise

25

opposite

malairt, an mhalairt

26

disgust

samhnas

27

majority

tromlach

28

biased

claonta

29

sick and tired

tinn tuirseach

30

economic recession

cúlú eacnamaíochta

31

special occasion

ócáid speisialta

32

restaurant/café

bialann

33

confused/mixed up

trína chéile

34

daily

laethúil

35

coming together/meeting

teacht le chéile

36

kind/type

saghas

37

judge/judges

moltóir/moltóirí

38

clear

soiléir

39

director

stiúrthóir

40

South Africa

Afraic Theas

41

honour

onóir

42

it exploits

déanann sé dúshaothrú

43

presenter

léiritheoir

44

a big demand for

bíonn an-éileamh ar

45

aim

aidhm

46

heavy fog

ceo trom

47

"Things aren't always as they seem"

"Ní mar a shíltear a bhítear"

48

opportunity

deis

49

interwoven

fite fuaite

50

in competition

in iomaíocht

51

image/images

íomha/íomhanna

52

more/extra

breis

53

influence

tionchar

54

complain

gearán

55

minority

mionlach

56

habits

nósanna

57

bad behaviour

mí-iompar

58

unemployment

dífhostaíocht

59

poverty

bochtanas