Clár Focal 4 Flashcards Preview

Gaeilge > Clár Focal 4 > Flashcards

Flashcards in Clár Focal 4 Deck (152):
1

various

éagsúil

2

art

ealaín

3

artistic

ealaíonta

4

artist

ealaíontóir

5

handicap / flaw

éalang

6

escape

éalú

7

farm goods

earraí feirme

8

lack

easpa

9

bishop

easpag

10

industrial estate

eastát tionsclaíochta

11

housing estate

eastát tithíochta

12

ecology

éiceolaíocht

13

compulsory

éigeantach

14

demand

éileamh

15

effluent

eisilteach

16

TB

eitinn

17

volleyball

eitpheil

18

scientist

eolaí

19

science

eolaíocht

20

barley

eorna

21

euthanasia

eotanáis

22

problem

fadhb

23

social problems

fadhbanna sóisialta

24

long-term

fadtéarmach

25

lawn

faiche

26

neglect

faillí

27

receptionist

fáilteoir

28

fashion

faisean

29

fashionable

faiseanta

30

occasional

fánach

31

fantasy

fantaisíocht

32

twice

faoi dhó

33

relief

faoiseamh

34

raging seas

farraigí fíochmhara

35

grown

fásta

36

improvement

feabhas

37

campaign

feachtas

38

bombing campaign

feachtas buamála

39

tin whistle

feadóg stáin

40

substitute

fear ionaid

41

midfielder

fear lárpháirce

42

grassy

féarmhar

43

function

feidhm

44

applied

feidhmeach

45

official

feidhmeannach

46

feast / festival

féile

47

self government

féinrialtas

48

self pity

féintrue

49

sheep farm

feirm chaorach

50

tillage farm

feirm churaíochta

51

farmer

feirmeoir

52

farming

feirmeoireacht

53

mixed farm

feirm mheasctha

54

organic farm

feirm orgánach

55

family farm

feirm theaghlaigh

56

insecticide

feithidicíd

57

meat

feoil

58

tooth

fiacail

59

debts

fiacha

60

dentist

fiaclóir

61

weeds

fiaile

62

evidence

fianaise

63

chess

fichaell

64

poet

file

65

fines

fíneálacha

66

fierce

fíochmhar

67

fair (colour)

fionn

68

suspension

fionraíocht

69

very dear

fíorchostasach

70

inquiry

fiosrú

71

video

físeán

72

physics

fisic

73

video recording

fístaifeadán

74

worthwhile

fiúntach

75

orange (colour)

flannbhuí

76

music festival

fleá cheoil

77

flute

fliúit/feadóg mhór

78

focus

fócas

79

subconscious

fochoinsiasach

80

advertising

fógraíocht

81

publisher

foilsitheoir

82

source

foinse

83

forks

foirc

84

team,staff,crew

foireann

85

empty

folamh

86

bath (tub)

folcadán

87

bath

folcadh

88

healthy

folláin

89

vacum cleaner

folúsghlantóir

90

useful

fónta

91

rain forrests

foraoiseacha

92

development

forbairt

93

violence

foréigean

94

arbitary violence

foréigean fánach

95

peace- keeping forces

fórsaí coimeádta na síochána

96

defense forces

fórsaí cosanta

97

employment

fostóirí

98

by election

fothoghchán

99

ruins

fothracha

100

frame

fráma

101

responsibility

freagracht

102

roots

fréamhacha

103

reactor

freasaitheoir

104

opposition

freasúra

105

antibiotic

frithbheathach

106

contraception

frithghiniúint

107

kidnapping

fuadach

108

hijacking

fuadach eitleáin

109

sewing

fuáil

110

pronunciation

fuaimniú

111

hatred

fuath

112

suffering

fulaingt

113

dart

ga

114

need

115

stealing/robbery

gadaíocht/robáil

116

addicted/taken/captured

gafa

117

professional

gairmiúil

118

vocational school

gairmscoil

119

career guidance

gairmthreoir

120

obscene

gáirsiúil

121

gale

gála

122

disease

galar

123

heart disease

galar croí

124

curable disease

galar inleighis

125

eating disorder

galar itheacháin

126

fatal disease

galar marfach

127

mad cow disease,BSE

galar na bó mire

128

congenital disease

galar ó bhroinn

129

soap

gallúnach

130

shaving-cream

gallúnach bhearrtha

131

anonymous

gan ainm

132

without doubt

gan amhras

133

illiterate

gan léamh gan scríobh/neamhliteartha

134

not much good

gan mórán maitheasa

135

poor circumstances

gannchuid

136

shortage

ganntanas

137

without trace

gan tásc gan tuairisc

138

relation

gaol

139

related/relatives

gaolta

140

security guard

garda slándála

141

gardener

garraíodóir

142

gardening

garraíodóireacht

143

gas

gás

144

bet

geall

145

bookie

geallghlacadóir

146

sweatshirt

geansaí spraoi

147

crisis

géarchéim

148

sharp conflict

géarchoimhlint

149

short-term

gearrthéarmach

150

yield

géill

151

fat

geir

152

abortion

ginmhilleadh