Oideachas Flashcards Preview

Gaeilge > Oideachas > Flashcards

Flashcards in Oideachas Deck (20):
1

primary school

bunscoil

2

secondary school

meánscoil

3

university

ollscoil

4

university fees

táillí ollscoile

5

illiterate

gan léamh gan scríobh

6

exams

scrúduithe

7

exam system

córas na scrúdaithe

8

points race

rás na bpointí

9

continuous assessment

meastúchán leanúnach

10

career guidance teacher

múinteoir gairmthreorach

11

unjust

éagórach

12

faulty

lochtach

13

too academic

ró-acadúil

14

too much emphasis on

ró-bhéim ar

15

developing as a person

iomlánú mar dhuine

16

on the internet

ar an idirlíon

17

special schools

scoileanna speisialta

18

the cuts

na ciorruithe

19

the well off

lucht an rachmais

20

pressure of exams

brú na scrúdaithe