Nathanna Cainte Flashcards Preview

Gaeilge > Nathanna Cainte > Flashcards

Flashcards in Nathanna Cainte Deck (43):
1

I think

ceapaim/sílim/measaim

2

I agree/don't agree

Aontaím/
ní aontaím

3

from time to time

ó am go chéile/
ó am go ham

4

without a doubt

gan amhras/gan dabht/gan aon agó

5

that's an interesting/complex/controversial question

Sin ceist shuimiúil/chasta/chonspóideach

6

wait until I see

fan go bhfeicfidh mé

7

it is not a lie to say

ní bréag a rá

8

that's not to say

ní hionann sin is a rá

9

it is said thought/claimed

deirtear/ceaptar/maítear

10

to tell the truth

chun an fhírinne a rá

11

it cannot be denied

ní féidir a shéanadh

12

everyone knows

is eol don saol

13

firstly

ar an gcéad dul síos/
i dtosach

14

as well as that

ina theannta sin/ chomh maith leis sin/
anuas air sin

15

it is often that

is minic a

16

it is seldom that

is annamh a

17

recently

le deanaí

18

presently

faoi láthair/
sa lá atá inniu ann

19

these days

na laethanta seo

20

in recent years

le blianta beaga anuas

21

sooner or later

luath nó mall

22

it seems/apparently

de réir dealraimh

23

it seems

is cosúil

24

it is a great pity

is mór an trua é

25

it is a great shame

is mór an náire é

26

it affects me

cuireann sé isteach go mór orm/
téann sé i bhfeidhm orm

27

really and truly

dáiríre píre

28

believe it or not

creid é nó ná creid

29

unfortunately

ar an drochuair

30

it appears to me

feictear dom/samhlaítear dom/
taibhsítear

31

apparently

de réir cosúlachta

32

I regret to say

is oth liom a rá

33

I must admit

ní mór dom admháil

34

getting worse

ag dul in olcas

35

getting better

ag dul i bhfeabhas

36

I am sick and tired of

táim bréan,bailithe de/
táim dúdhóite de

37

I don't understand at all

ní thuigim ó thalamh an domhan

38

come hell or high water

ar ais nó ar éigean

39

advantages

buntáistí

40

disadvantages

míbhuntáistí

41

anyway

pé scéal é

42

especially

go háirithe

43

regarding

maidir le/ i dtaca le/
i dtaobh