Eacnamaíocht Flashcards Preview

Gaeilge > Eacnamaíocht > Flashcards

Flashcards in Eacnamaíocht Deck (20):
1

Irish economy

eacnamaíocht/geilleagar na hÉireann

2

economic crisis

géarchéim eacnamaíochta

3

Celtic Tiger

Tíogar Ceilteach

4

building industry

tionscal na tógála

5

bankers

baincéirí

6

Minister for Finance

an tAire Airgeadais

7

International Monetary Fund (I.M.F)

Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta

8

Universal Social Charge (USC)

Táille Shóisialta Uilechoiteanna

9

the budget

an cháinaisnéis

10

billions of euro

na billiúin euro

11

taxes

cánacha

12

state funds

ciste an stáit

13

The Smart Economy

An Geilleagar Cliste

14

investment

infheistíocht

15

social welfare system

córas leasa shóisialta

16

public service

seirbhís poiblí

17

disposable income

ioncam inchaite

18

inflation

boilsciú

19

emigration

imirce

20

piles of money

na múrtha airgid