Clár focal 3 Flashcards Preview

Gaeilge > Clár focal 3 > Flashcards

Flashcards in Clár focal 3 Deck (132):
1

greedy companies

comhlachtaí santacha

2

transnational corporations

comhlachtaí trasnáisiúnta

3

company (visitors)

comhluadar

4

compromise/settlement

comhréiteach

5

coalition government

comhrialtas

6

comfortable

compordach

7

contract

conradh

8

permanent contract

conradh seasta

9

controversy

conspóid

10

controversial

conspóideach

11

purple

corcra

12

cup (trophy)

corn

13

physical

corpartha

14

physical education

corpoideachas

15

exciting

corraitheach

16

protection

cosaint

17

ban

cosc

18

nourishing

cothaitheach

19

equal

cothrom

20

fair play

cothrom na Féinne

21

raffle/lotto

crannchur

22

Christmas tree

crann Nollag

23

broadcasting

ag craoladh

24

vandalism

creachadóireacht/loitiméireacht

25

belief/religion

creideamh

26

earthquake

crith talún

27

crossword

crosfhocal

28

hardware

crua-earraí

29

cruel

cruálach

30

hardship

cruatan

31

accuracy

cruinneas

32

meeting

cruinniú

33

wheat

cruithneacht

34

he/she milks

crúnn sé/sí

35

is created

cruthaítear

36

cyclone

cuaranfa

37

holly and ivy

cuileann agus eidhneán

38

quilt

cuilt

39

comprehensive

cuimsitheach

40

he/she sows

cuireann sé/sí

41

court

cúirt

42

curtains

cuirtíní

43

Labour Court

Cúirt Oibreachais

44

accused

cúisithe

45

pulse

cuisle

46

fridge

cuisneoir

47

goalkeeper

cúl báire

48

culture

cultúr

49

receding

cúlú

50

the look of death

cuma na marbh

51

organisation/society

cumann

52

St Vincent de Paul Society

Cumann San Uinseann de Pól

53

ability

cumas

54

powers

cumhachtaí

55

nuclear power

cumhacht eithneach

56

assistance

cúnamh

57

humanitarian aid

cúnamh daonnachtúil

58

unemployment benefit/dole

cúnamh dífhostaíochta/deol

59

check-out (supermarket)

cuntar amach

60

accountant

cuntasóir

61

quota

cuóta

62

responsibilities

cúraimí

63

customer

custaiméir

64

constituency

dáilcheantar

65

distributing meals

ag dáileadh béilí

66

dangerous

dainséarach/baolach/contúirteach

67

serious

dáiríre

68

census

daonáireamh

69

democracy

daonlathas

70

human

daonna

71

humane

daonrachtúil

72

bilingual

dátheangach

73

good-looking

dathúil

74

well-mannered

dea-bhéasach

75

difficulties

deacrachtaí

76

attitude

dearcadh

77

error/forgetting

dearmad

78

wretched

dearóil

79

desk

deasc

80

poisonous fumes

deatach nimhiúil

81

as a result of

de bharr/de dheasca

82

dealing

ag déileáil/ ag plé

83

alms

déirce

84

weekend

deireadh seachtaine

85

opportunity

deis

86

voluntary

deonach

87

grants

deontais

88

diabetic

diaibéiteach

89

difficult/intense

dian

90

best/utmost

dícheall

91

earnest/conscientious

dícheallach

92

unemployment

dífhostaíocht

93

unemployed

dífhostaithe

94

decentralisation

dílárú

95

loyalty

dílseacht

96

loyalists/unionists

dílseoirí/aontachtaithe

97

damage

díobháil/damáiste

98

seller/salesperson

díoltóir

99

exemption from tax

díolúine ó cháin

100

idle

díomhaoin

101

disk

diosca

102

eradication

díothú

103

eviction

díshealbhú

104

lawful

dleathach

105

harm

dochar/díobháil

106

hope

dóchas

107

sink (kitchen)

doirteal

108

burnt

dóite

109

sad

dólásach

110

Easter Sunday

Domhnach Cásca

111

plays

drámaí

112

waste

dramhaíl

113

scrap metal

dramhaíl miotail

114

bad weather

drochaimsir

115

poor standard

droch-chaighdean

116

bad condition

droch-chaoi

117

the Geat Famine

An Gorta Mór/an Drochshaol

118

bridge

droichead

119

drugs

drugaí

120

prize

duais

121

duty

dualgas

122

interest/desire

dúil

123

nature

dúlra

124

exploitation

dúshaothrú

125

adventurous

eachtrach

126

economy/economics

eacnamaíocht

127

bedclothes

éadach leapa

128

despairing

éadóchasach

129

light (weight)

éadrom

130

church

eaglais

131

injustice

éagóir

132

organisation

eagraíocht