Foclóir na Téipe 4 Flashcards Preview

Gaeilge > Foclóir na Téipe 4 > Flashcards

Flashcards in Foclóir na Téipe 4 Deck (58):
1

east

oirthear

2

iarthar

west

3

measctha

mixed

4

United States

Na Stáit Aontaithe

5

from far and wide

ó chian is ó chóngar

6

for/on behalf of Ireland

ar son na hÉireann

7

lack of

easpa

8

jealousy

éad

9

image/images

Íomhá/Íomhánna

10

danger

baol

11

medicine

leigheas

12

rumour

ráflá

13

lungs

scamhóga

14

in the depths of despair

in umar na haimléise

15

we headed for

thugamar aghaidh ar

16

abuse

drochíde

17

demanding

ag éileamh

18

it's not acceptable

níl sé inghlactha

19

delay

moill

20

destination

ceann scríbe

21

it failed/broke down

chlis sé

22

supposed to be

in ainm a bheith

23

year after year

bliain i ndiaidh bliana

24

I book the tickets

Cuirim na ticéid in áirithe

25

complaints

gearáin

26

to become/succeed

éiríonn

27

as often as possible

chomh minic agus is féidir

28

tourists

tursóirí

29

my native country

mo thír dhúchais

30

remote

iargulta

31

complex

casta

32

immediately

láithreach

33

increasing

ag méadú

34

decreasing

ag laghdú

35

world record

curiarracht dhomhanda

36

rich

saibhir

37

self confidence

féinmhuiníne

38

difference

difríocht

39

standard

caighdeán

40

dreary/depressing

gruama

41

person

té/duine

42

novel

úrscéal

43

suspension

fionraí

44

on suspension

ar fionraí

45

sight-seeing

ag fámaireacht

46

we visited

thugamar cuairt ar

47

a giving out (eating)

íde béil

48

it's no surprise

ní nach ionadh

49

all expenses paid

gach costas íoctha

50

turmoil

cíor thuathail

51

queue/queues

scuaine/scuainí

52

security

slándáil

53

I get to know

cuirim aithne ar

54

expensive

costasach

55

skin

craiceann

56

landscape

radhairc tíre

57

great welcome

fáilte Uí Cheallaigh

58

a break from the troubles of life

sos ó bhuairt an tsaoil