Basel Flashcards Preview

Algemene Economie > Basel > Flashcards

Flashcards in Basel Deck (13):
1

Wat is Basel 1

Basel 1 is een internationaal kapitaal meetsysteem.

2

Waarom was Basel 1 ingevoerd?

Het oorspronkelijke akkoord is ingevoerd vanwege bezorgdheid van centrale banken dat het kapitaalniveau van internationale banken te laag was. Het akkoord was ervoor bedoeld om te zorgen dat deze internationale banken niet met elkaar zouden concurreren door zaken te doen met ontoereikende kapitaalsteun.

3

Wat is Basel 2?

Basel 2 is een herziening van basel 1. Het oorspronkelijke Akkoord (basel 1) was niet voldoende flexibel om rekening te houden met de nieuwe technieken voor risicobeheer.

4

Verschil tussen Basel 1 en 2?

Basel II hanteert een meer risicogevoelige benadering van kapitaaltoereikendheid; met andere woorden, hoe banken en effectenmaatschappijen meten of ze voldoende kapitaal hebben. Basel 2 bestaat uit 3 pijlers

5

Basel 2 : Pijler 1

Minimum Kapitaaleisen

Deze pijler verwijst naar de minimale kapitaalvereisten. Dit update het originele Akkoord waardoor meer focus word gelegd op het meten van risico's. Het biedt berekeningen voor de totale minimale kapitaalvereisten voor drie soorten risico's:

Kredietrisico - Hoe groot is de kans dat leners niet aan hun verplichtingen voldoen?

Operationeel risco - tekortschietende procedures, menselijke fouten

Marktrisico - risico dat ontwikkeling van marktvariabelen leidt tot winsten of verliezen op aangehouden posities

6

Basel 2 : Pijler 2

Supervisory Review

Dit introduceert een toezicht beoordelingsproces voor de interne beoordeling en de kapitaaltoereikendheid. De pijler vereist bank toezichthouders om te evalueren hoe banken de kapitaaltoereikendheid beoordelen.

7

Basel 2 : Pijler 3

Marktdiscipline

Dit heeft betrekking op marktdiscipline. Deze pijler dient ter aanvulling van pijler 1 en pijler 2. Het stelt een publicatieplicht op voor banken over omvang en samenstelling van kapitaal. Dit moet marktdeelnemers in staat stellen om de adequaatheid van de kapitaalposities van elke bank te begrijpen.

8

Wat is Basel 3?

Bouwt verder op Basel 2: Strengere kapitaal eisen o.b.v risico beoordeling

9

Basel 3 : Belangrijkste punten

1. Hogere kapitaal eisen
- Hoger minimum kapitaal eis
- Capital conservation buffer (bovenop)
- Counter cyclical buffer

2. Liqiditeit niet meer gezien als vrij beschikbaar
- Liquidity coverage ratio
- Net stable funding ratio

3. Too big too fail
- Makkelijk ingrijpen bij grote banken in tijd van crisis
- strenge eisen
- streng toezicht

10

Wat is een Capital conservation buffer?

De Capital Conservation Buffer is ontworpen om schendingen van minimumkapitaalvereisten te voorkomen. Dit is een buffer boven op de minimale kapitaal eis.

11

Wat is een Counter cyclical buffer?

De Counter cyclical Buffer is ontworpen om ervoor te zorgen dat banken buiten de stressperioden kapitaalbuffers opbouwen die kunnen worden opgenomen als verliezen worden geleden.

12

Wat is een Liquidity coverage ratio buffer?

De Liquidity Coverage Ratio is een ratio die opmeet of de liquiditeitsreserves die banken aanhouden voldoende zijn om een uitstroom aan liquiditeit gedurende een maand op te vangen.

13

Wat is de Net stable funding ratio

Het doel van de NSFR is dat banken hun activa meer met (stabiele) lange termijn middelen financieren.