H24 Flashcards Preview

Algemene Economie > H24 > Flashcards

Flashcards in H24 Deck (10):
1

Gesloten economie?

Een economie (economisch model) zonder transacties met het buitenland.
GDP = Y = C + I + G (NX is 0)

2

Nationale besparingen

het totale inkomen in een economie dat overblijft na het betalen voor consumptie en overheidsbestedingen
Publieke besparingen + private besparingen

3

Publieke besparingen

Belasting inkomen dat overblijft na het betalen van overheidsuitgaven.
S = T - G

4

Private besparingen

Inkomen van huishoudens dat overblijf na het betalen van belastingen en consumptie.
S = Y - C - T

5

Market for loanable funds?

De markt waarin spaarders geld aanbieden (supply) en leners geld vragen (Demand).

6

Market for loanable funds policies?

Policy 1 = Spaar Stimulant
Policy 2 = Investerings Stimulant
Policy 3 = Overheidsbudget (tekort en overschot)

7

Policy 1 = Spaar Stimulant?

Hoger aanbod van funds bij een gelijke interest.
(schift supply curve) (andersom ook)

8

Policy 2 = Investerings Stimulant?

Hogere vraag naar funds bij een gelijke interest
(schift demand curve) (andersom ook)

9

Policy 3 = Overheidsbudget (tekort en overschot)

Tekort = Verlaging in aanbod van funds
Overschot = Verhoging in aanbod van funds
(schift supply curve)

10

Crowding-out effect?

Als de overheid heel actief is op een markt, verdringt zij gezinnen en bedrijven van de markt. Dat wordt crowding-out genoemd. Voorbeeld op de vermogensmarkt: een overheid met een groot financieringstekort zorgt voor een grote vraag op de kapitaalmarkt. Door deze grote vraag stijgt de rente. Lenen wordt duurder voor gezinnen (consumptie) en bedrijven (investeringen).