H26 Flashcards Preview

Algemene Economie > H26 > Flashcards

Flashcards in H26 Deck (10):
1

Functies van geld?

Ruilmiddel = als kopers het geld geven aan verkopers bij het doen van een aankoop

Rekenmiddel = maatstaf die mensen gebruiken om prijzen op te nemen en schulden te posten.

Opslag van waarde = een artikel dat mensen kunnen gebruiken om de koopkracht te verhandelen van de toekomst naar vroeger (en andersom).

2

Commodity money / goederengeld?

Geld in de vorm van een grondstof met intrinsieke waarde. Het item zou waarde kunnen hebben, zelfs als het niet gebruikt wordt als geld zoals goud.

3

Fiat money / fiat geld?

Geld zonder intrinsieke waarde dat gebruikt wordt als geld, omdat de overheid dat heeft besloten.

4

Rol van de centrale bank?

Aanhouden van een monetaire Beleid = het geheel van acties van de centrale bank om de geldhoeveelheid te beïnvloeden.

Refinance rate reguleren
Reserveverplichtingen aanpassen
Open markt transacties = de aankoop en verkoop van niet-monetaire activa van en naar de banksector door de centrale bank.

5

Wat is de Refinancing-rate? Wat gebeurt er met de money supply als de centrale bank de refinancing-rate verhoogt?

De rentevoet waartegen de europese centrale bank op korte termijn leningen verstrekt aan de banksector in het eurogebied. De money supply zal dalen, want het wordt duurder voor banken om geld te lenen bij de centrale bank.

6

Wat zijn reserveverplichtingen? Waar dienen deze voor? Wat gebeurt er met de money supply als de centrale bank de verplichtingen verhoogt?

Dit zijn voorschriften voor de minimale
hoeveelheid reserves die banken moeten houden tegen de deposito's.

De hoger kapitaaleis dwingt banken om meer reserves aan te houden. Dus kunnen banken minder geld uitlenen. Hierdoor neemt het geldscheppend vermogen van banken af. Dus daalt de aangeboden geldhoeveelheid.

7

European Central Bank?

Centrale bank van de 18 lidstaten van de EU ( Samen de Europese Monetaire Unie)

8

Doelstelling van de ECB?

Het beheersen van de inflatie (standaard net onder 2%)

9

Waar uit bestaat bank rente?

Euribor + Winstopslag + Risicoopslag

10

Euribor?

European Inter bank offered rate, is de gemiddelde rentevoet waarbij een selectie van banken elkaar ongedekte fondsen lenen, uitgedrukt in euro's.