Belastningsrelaterade arbetssjukdomar Flashcards

1
Q
 • Tandläkare
 • Betongarbetare
 • Takmålare
 • Truckförare
 • Svetsare

Vilka påfrestningar ergonomisk har ofta dessa?

A

Nacke/skuldra och arm/hand

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Nackbesvär

 • Livstidprevalens 65 %
 • Symptom
  • Lokal smärta i nacke och skuldra
  • Huvudvärk/yrsel
  • Utstrålande smärta och/ eller neurologiska symptom i en eller båda armar
 • Riskfaktorer nacke
  • Obekväm, långvariga statiska arbetsställningar
  • Arbete med armar ovanför huvudet
  • Tungt armarbete
  • Repetitiva huvudrörelser
  • Bristande psykosocial arbetsmiljö, psykisk stress
  • Trauma mot nacken

Ge exempel på ett par diagnoser

A

Myalgi, cervikal spondylos, nervrotspåverkan (cervikal radikulopati), diskbrock, distortion i ledkapslar, ankyloserande spondylit, tumörer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Axelbesvär

 • Tredje vanligaste muskelorsaken till besök efter rygg/nacksmärta
  • Förekomsten av axelsmärta varierar stort beroende på typ av yrke och arbetsbelastning
 • Yrken (handintensivt)

​Ge exempel

A
 • Måleri, storkök, tandvåd, lokalvård, grovmontering, finmontering, gjuteri, lager
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Arbetsmiljön har betydelse för artrosbesvär

Ge exempel

A
 • Vanligare med artrosbesvär i knä för personer som arbetar i knästående och stående arbetsställning
 • Artrosbesvär i höft är vanligare hos personer som arbetar i böjd eller vriden positition
 • Att lyfta och bära i arbete – förekomst av artrosbesvär i knä och höft vanligare
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Ländryggsbesvär

 • 75 % får någon problem
 • Varje år har mellan 40-47 % ont i ryggen
 • Prevalnes mellan 20-30 %
 • Diagnoser
  • Spondylolisdes (framåtglidning av L5 över S1
  • Ankyloserande spondylit
  • Tumörer

Ge tre exempel till

A
 • Ospecifika smärtor/muskler (lumbago, rygginsufficiens)
 • Lumbago ischias (diskbrock med nervrotstryck)
 • Uttalad diskgeneration
 • Spinal stenos
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vilka riskfaktorer kan ses för ländryggsbesvär?

A
 • Tunga lyft med böjd och vriden rygg
 • Att arbeta knästående eller på huk
 • Pressad arbetssitutation med små påverkansmöjligheter och för höga krav (upplevda)
 • Dålig arbetstillfredsställelse
 • Arbete som sker utanför ordinarie arbetstid, ex skiftarbete inom industri
 • Helkroppsvibrationer – ex buss, lastbil
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q
 • Riktlinjer vid länsdryggbesvär
  • Utredning, åtgärder med arbetsfokus, implementering

Hur kan ett flödesschema se ut?

A
 • Anamnes, klinisk undersökning ev gå vidare med medicinsk utredning och bilddiagnostik
 • Funktionstester, kontakt med arbetsgivare osv
 • Röda flaggor
  • Tidigare cancer, feber, ofrivillig viktminskning, nyligen infekterad, allmänt nedsatt, långvarig hosta, uttalad morgonstelhet, konstanta eller progredierande smärtor nattetid, ihållande rörelseinskränkning, svullna perifera leder, svårighet att urinera, osteoporos, trauma, frakturer
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vilket instrument kan du ta till hjälp vid utredningen av ryggbesvär?

A
 • Ryggspecifika frågeformulär
  • ODI – Owestry low back pain disability
   • Ortopedi, primärvård, företagshälsovård
  • Roland Morris disability questionnaire (RMDQ)
   • Vid mindre funktionsnedsättning
 • För psykosocial riskbedömning
  • Örebro muskoskeletal pain screening questionnaire (ÖMPSQ)
   • Handlar om smärthantering, fysisk och psykisk funktion, arbetssituation, tilltro till egen förmåga
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Användning av självrapporterade mått – enkäter

 • Mått på
  • Sociodemografiska variabler
  • Hälsa
  • Fysisk funktion
  • Mental funktion
  • Arbetsförhållanden
  • Socialt stöd
  • Arbetsförmåga
  • Förväntan på återgång i arbete
  • Nytta av åtgärderna

Ge två exempel

A
 • Patient reported outcome measure (PROM)
 • Patient reported experience measure (PREM)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Vad innebär ergonomi?

A
 • Hur arbetet läggs upp och organiseras
 • Arbetstempo, arbetstider – arbetsplatssystemet
 • Utformningen av arbetslokaler, arbetsplatser
 • Arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden påverkar kroppens muskler och leder
 • Hur medarbetare står och sitter, hur kroppen belastas på ett lämpligt sätt i arbetet
 • Att skapa variation i arbetet med rimlig arbetsställning
  • Viktigt att vi bidrar till att skapa arbetsförhållanden som förbättrar säkerhet, god produktivitet
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Hur kan en belastningsergonomisk riskbedömning genomföras?

A
 • Formulera syfte
  • Var, vilka, hur många osv
 • Välj en riskbedömningsmetod
  • Observation, screening
  • Själv-rapporterade mått – enkäter
  • Tekniska mätmetoder
 • Arbetsuppgiftskarta
  • Kartlägga och visualisera arbetsuppgifter och arbetsmoment
 • Utgå från arbetsmiljölagen (AFS om ”Belastningsergonomi” samt om ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q
 • Riskbedöm via samverkan
  • Arbetsgivare, arbetstagare
 • Förekommer höga belastningar: statiskt och ensidigt upprepad
 • Analysera fysisk och psykisk arbetsbelastning
 • När, var, omgivning, hur länge, hur ofta, tidspress?
 • Av vem? Arbetstagares styrka och kroppsmedvetenhet?
 • Arbetstagarens kunskap (om arbetet ex)
 • Ex inom tandvård, hälso- och sjukvård, patientens tillstånd, personen lång/stor, vissa patienter behöver hjälp?
 • Ger underlag för val av åtgärder

Vad beskrivs?

A

Ergonomisk riskbedömning

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q
 • 4 Undersökning och riskbedömning
  • Undersök om arbetsställningar, arbetsrörelser, manuell hantering samt repetitivt arbete kan vara hälsofarligt, risk för skador i rörelseorganen
  • Beakta fysiska, organisatoriska och psykosociala faktorer i arbetsmiljön
 • Arbetsställningar och arbetsrörelser, gynnsamma för kroppen
 • Manuell hantering och annan kraftutövning – hjälpmedel
 • Repetitivt arbete
 • Handlingsutrymme
 • Kunskap och information (arbetsgivarens ansvar)

​Vilken föreskrift?

A

Föreskrift belastningsergonomi – AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling) (2012:2) – förebyggande

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Medicinska kontroller i arbetslivet – handintensivt arbete

Varför gör vid detta?

A
 • Syftet är att minska risken för ohälsa relaterat till arbetet genom medicinska kontroller
 • Att upptäcka tidiga tecken till ohälsa/skydda känsliga individer
 • Att upptäcka skadliga arbetsmiljöer och åtgärda dessa
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q
 • Stick, hot/våld, förflyttning
 • Omvårdnadsarbete – högre risk för ländryggsbesvär, hand, nacke osv

Risker som ses inom?

A

Hälso- och sjukvård

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly