Policybeslut Flashcards

1
Q
 • Riktlinjerna ska ge underlag för att hälso- och sjukvårdens resurser används effektivt, fördelas efter behov och styrs av öppna och tydliga prioriteringsbeslut

Vilka riktlinjer?

A

Socialstyrelsen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q
 • Efter godkännande av ett läkemedel ta fram behandlingsrekommendationer baserade på både publicerat och opublicerad dokumentation
  • Speciellt inriktat på att bevaka effekt och säkerhet (biverkningar osv)

Vilka gör detta?

A

Läkemedelsverket

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q
 • Utvärdering av metoder och insatser inom sjukvård, socialtjänst och funktionstillstånd/hinder
 • Producera systematiska kunskapssammanställningar för evidensbaserad medicin och optimal resursanvändning
 • Leverantör till Socialstyrelsen och TLV

Vilka gör detta?

A

SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q
 • Besluta om subvention av läkemedel och tandvård och översyn av de gamla. Central för beslut är läkemedlens kostnadseffektivitet

Vilka gör detta?

A

TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånverket)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Vilket uppdrag har SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering)?

A
 • Utvärdering av metoder och insatser inom sjukvård, socialtjänst och funktionstillstånd/hinder
 • Producera systematiska kunskapssammanställningar för evidensbaserad medicin och optimal resursanvändning
 • Leverantör till Socialstyrelsen och TLV
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Varför har vi gemensamt nationellt beslutsstöd?

A
 • Kompetensargumentet
 • EU:s tjänstedirektiv och nationella prioriteringar
  • Om prioriteringar görs lokalt finns risk/möjlighet att patienter kan vända sig utomlands eller till annan region för att få bortprioriterad vård därefter skicka räkning hem, gäller ej vid nationella prioriteringar
  • Kan ses som ett framtida hot mot det kommunala självstyret
 • Lika vård över landet
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Varför nationella riktlinjer?

A
 • God vård och omsorg på lika villkor
 • Använda resurser effektivt
 • Utveckling och uppföljning av kvalitet
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vad är nationella riktlinjer?

A
 • Underlag för prioriteringar och resursfördelning inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
 • Rekommendationer på gruppnivå om vilken åtgärd som bör ges vid ett visst tillstånd
 • Visar på nyttan och risk utifrån bästa tillgängliga kunskap – en del av evidensbaserad praktik
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Vad används nationella riktlinjer till?

A
 • Beslut om resursfördelning inom och mellan olika grupper och verksamheter
 • Beslut om verksamhetsplanering
 • Beslut om verksamheternas organisation
 • Beslut och lokala och regionala vårdprogram
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Har vi lika lika vård över landet?

A

Det finns en strävan men NEJ

 • Ex stora skillnader mellan föreskrivning av statiner efter infarkt
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q
 • Minskar risken för regionala variationer
 • Minskar möjligheterna för regionalt självstyre

Ja hur kan detta göras?

A

Uppföljning genom kvalitetsindikatorer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

TLV

 • Bestämmer vad som ska vara subventionerat och pris för
  • Receptbelagda läkemedel inom öppenvården
  • Förbrukningsartiklar

Förmånssystem som bygger på principiperna?

A
 • Människovärde
 • Solidaritet
 • Kostnadseffektivitet
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Förklara bilden

A
 • Gammalt LM i origo
 • Nytt LM kommer och är ofta bättre men dyrare
 • Hälsoekonomisk utvärdering viktigt när vi är vid nordöst
 • Cancer betalar vi gärna för ökad QALY, hjärtsvikt inte lika mkt av någon lustig sjukdomskulturell anledning
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

TLV

 • Bestämmer vad som ska vara subventionerat och pris för
  • Receptbelagda läkemedel inom öppenvården
  • Förbrukningsartiklar
 • Förmånssystem som bygger på principiperna
  • Människovärde
  • Solidaritet
  • Kostnadseffektivitet

Förklara principiperna utefter QALY

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Hur räknar vi ut QALY?

A
 • Years of Life x Utility Value = QALYs
  • This means: If a person lives in perfect health for one year, that person will have 1 QALY. If a person lives in perfect health but only for half a year, that person will have 0.5 QALYs.
 • Exempel
  • Zytiga ex vid prostatacancer – 1135 000 kr/QALY avslogs för att det var för dyrt trots god effekt
  • Tyverb vid bröstcancer 1 200 000 / QALY också avslag
  • Fotivda vid avancerad njurcancer 28 000 kr/månad och har jämförts med andra läkemedel gällande effekt och kostnad och ingår numera i högkostnadsskyddet
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Den hälsoekonomiska analysen ger vägledning i policyfrågor där vanliga kliniska studier går bet

 • Är screening kostnadseffektivt?
 • Hur stor är den långsiktiga hälsovinsten av förmaksflimmerscreening?
 • Hur designar man ett optimalt screeningprogram med avseende på hälsoeffekter och kostnadseffektivitet

Så hur räknar vi på detta?

A
 • Måste i stort sett simuleras fram