Bevolkings- en Gemeenskapsekologie Flashcards Preview

Lewenswetenskappe > Bevolkings- en Gemeenskapsekologie > Flashcards

Flashcards in Bevolkings- en Gemeenskapsekologie Deck (34)
Loading flashcards...
1

2 Faktore wat 'n bevolking laat toeneem

 • Nataliteit
 • Immigrasie

2

2 Faktore wat 'n bevolking laat afneem

 • Mortaliteit
 • Emigrasie

3

4 Fases van Logistiese groei

 • Sloerfase
 • Versnellende (geometriese) groeifase
 • Afnemende groeifase
 • Ewewigsfase (stilstaande fase)

4

Verduidelik die Sloerfase

Bevolking groei stadig,

want die organismes akklimatiseer tot (raak gewoond aan) die nuwe omgewing.

5

Verduidelik die Geometriese groeifase

Bevolking groei baie vinnig

omdat daar genoeg kos en ruimte en baie min omgewingsweerstand (kompetisie) is.

6

Verduidelik die Afnemende groeifase

Groeitempo neem af

as gevolg van ’n toename in omgewingsweerstand.

7

Verduidelik die Ewewigsfase (Stilstaande fase)

Bevolkingsgrootte bereik nou die dravermoë van die omgewing en stabiliseer rondom hierdie waarde.

Nataliteit is gelyk aan mortaliteit.

8
Definieer:

Dravermoë

Die maksimum aantal individue (bevolkingsgrootte) wat ’n spesifieke omgewing kan onderhou.

9
Definieer:

Omgewingsweerstand

Al die faktore wat keer dat ’n bevolking onbepaald kan groei,

bv. tekort aan voedsel en water, tekort aan lewensruimte, siektes, ens.

10

2 Fases van die Geometriese groeivorm

 • Sloerfase
 • Versnellende (geometriese) groeifase

11

Redes waarom die menslike bevolking 'n geometriese groeivorm volg.

 • Afname in mortaliteit (sterftes)
 • Toename in nataliteit (geboortes) van ’n bevolking
 • Verbeterde gesondheidsdienste
 • Verbeterde kwaliteit van voeding
 • Min of geen omgewingsweerstand

12

2 Maniere om bevolkingsgrootte te bepaal

Direkte tegniek & Indirekte tegniek

13

Wat behels die direkte tegniek van bevolkingsgroottebepaling

Hierdie metode behels die tel van alle individue in ’n bevolking.

Dit staan ook bekend as die sensusmetode.

14

Wat behels die indirekte tegniek van bevolkingsgroottebepaling:

Hierdie tegnieke word gebruik om ’n skatting te maak van die bevolkingsgrootte.

Daar is twee indirekte tegnieke:

 • merk-en-hervangmetode
 • kwadraatmetode (steekproefneming).

15

Verduidelik die 2 stadiums van die merk-hervang-metode:

 • Vir die eerste monster word ’n aantal individue gevang en op ’n bepaalde manier gemerk.
 • Die gemerkte individue word dan in die gebied vrygelaat.
 • ’n Tweede monster word dan geneem en die aantal diere in die monster word aangeteken.
 • Die aantal gemerkte diere (uit die eerste monster) in hierdie tweede monster word ook aangeteken.

16

Gee die formule vir die merk-en-hervangmetode

Beraamde bevolkingsgrootte = Aantal diere gemerk in monster 1 x Aantal diere gevang in monster 2 / Aantal gemerkte individue in monster 2

17

Gee die formule vir die Kwadraatmetode van bevolkingsgroottebepaling

Beraamde aantal = Aantal in monster × Habitatgrootte/Monstergrootte

18
Definieer:

Predasie

Predasie is 'n voedingsreaksie tussen die roofdier en die prooi.

19
Definieer:

Predator

'n Organisme wat ander organismes jag, vang en doodmaak vir kos.

20
Definieer:

Prooi

Die dier wat gejag en doodgemaak word.

Namate die prooibevolking toeneem, sal die predatorbevolking ook toeneem, en omgekeerd.

21
Definieer:

Kompetisie

Kompetisie is die interaksie tussen organismes wat meeding vir skaars hulpbronne in die omgewing.

22

Noem 3 tipes kompetisie

 1. Intraspesifieke kompetisie
 2. Interspesifieke kompetisie
 3. Kompeterende uitsluiting

23
Definieer:

Intraspesifieke kompetisie

Kompetisie tussen organismes van dieselfde spesie wat van dieselfde hulpbronne afhanklik is.

Voorbeeld: 2 leeumannetjies wat kompeteer om met ’n leeuwyfie te paar.

24
Definieer:

Interspesifieke kompetisie

Kompetisie tussen organismes van verskillende spesies wat van dieselfde hulpbronne afhanklik is.

Voorbeeld: ’n leeu en hiëna kompeteer om dieselfde voedselbron.

25
Definieer:

Kompeterende uitsluiting

Dit is ’n vorm van kompetisie waar een van die twee kompeterende spesies meer suksesvol as die ander een is sodat die suksesvolle spesie oorleef en die ander spesie uitsterf.

26
Definieer:

Hulpbronverdeling

Dit is ’n tipe interaksie waar verskillende spesies in dieselfde habitat saambestaan en dieselfde hulpbronne verskillend benut.

27
Definieer:

Simbiose

’n Tipe interaksie waar organismes direk of indirek van mekaar afhanklik is vir hulle oorlewing.

28

Noem 3 tipes simbiose:

 1. Kommensialisme
 2. Parasitisme
 3. Mutualisme

29
Definieer:

Mutualisme

Albei spesies in die verhouding word bevoordeel

30
Definieer:

Kommensialisme

Een spesie word bevoordeel en die ander spesie word nie benadeel nie.