Die Vroulike Voortplantingstelsel Flashcards Preview

Lewenswetenskappe > Die Vroulike Voortplantingstelsel > Flashcards

Flashcards in Die Vroulike Voortplantingstelsel Deck (75)
Loading flashcards...
1
Beskryf:

Bou en ligging van die ovariums

 • Amandelvormig
 • Ongeveer 1,5 cm lank.

Geleë in die abdominale holte, een aan elke kant van die uterus, waaraan dit vas is met die kort ovariumligament.

Dit word in die abdominale holte in posisie gehou deur 'n breë ligament.

2
Beskryf die bou van:

Infundibulum

Tregtervormig

en bestaan uit vingeragtige uitsteeksels, die fimbrias

 

3
Gee die funksie:

Infundibulum

Tydens ovulasie buig die infundibulum met fimbiras om, rondom die ovarium,

om die vrygestelde sekondêre oösiet op te vang sodat dit in die Fallopiusbuis kan beland.

4
Gee die funksie:

Fallopiusbuis

 • Dit vervoer die ovum asook die ontwikkelende sigoot in die rigting van die uterus
  • met behulp van die bewegings van die siliums, asook deur spiersametrekkings van die onwillekeurige spierlaag.
 • Dit is die plek waar bevrugting, asook die eerste verdelings van die sigoot plaasvind.

5
Gee die funksie:

Ovarium

Dit produseer en stel die eierselle vry.

Dit produseer die vroulike hormone estrogeen en progesteroon.

6
Noem:

Die tipe seldelingsproses voor in die ovariums

Meïose

7
Noem:

Die vorming van vroulike gamete

Oögenese

8
Noem:

Die aantal chromosome in 'n haploïede vroulike geslagsel

23

9

Wat is die gesamentlike funksie van die endometrium en die uterus?

Dit is verantwoordelik vir die versorging van die embrio (en later fetus) vanaf implantering tot geboorte.

10
Gee die funksie:

Vagina

Die spermselle word tydens kopulasie deur die penis in die vagina geplaas.

11

3 lae waaruit die uteruswand bestaan

 1. Membraanagtige laag
 2. Onwillekeurige gladde spierlaag
 3. Endometrium

12

Noem 2 veranderinge wat die endometrium, as gevolg van hormone, ondergaan om te verseker dat die bevrugte eiersel daar ingeplant kan word vir verdere ontwikkeling.

Dit raak meer bloedvatryk en klierryk

13

Bevrugting vind in hierdie deel van die vroulike voortplantingstelsel plaas

Fallopiusbuis

14

Spermselle word tydens kopulasie in hierdie deel van die vroulike voortplantingstelsel geplaas.

Vagina

15

Oögenese vind in hierdie deel van die vroulike voortplantingstelsel plaas.

Ovarium

16

In hierdie deel van die vroulike voortplantingstelsel vernou die uterus tot 'n klierryke streek wat oorgaan in die vagina.

Serviks

17

Implantering van die embrio vind in hierdie deel van die vroulike voortplantingstelsel plaas.

Endometrium

18

Hierdie deel van die vroulike voortplantingstelsel sal kragtig saamtrek om die baba tydens geboorte na buite te druk.

Uterus

19

Hierdie dele van die vroulike voortplantingstelsel staan bekend as die geboortekanaal

Vagina

20

Hierdie deel van die vroulike voortplantingstelsel raak bloedvat- en klierryk voor implantering.

Endometrium

21

Die sekondêre oösiet sal hieruit vrygestel word

Ovarium

22

Die eerste verdelings van die sigoot vind hier plaas.

Fallopiusbuis

23

Hierdie deel van die vroulike voorplantingstelsel sal na buite open deur die vulva.

Vagina

24

Die deel wat sal ombuig om die vrygestelde sekondêre oösiet tydens ovulasie te vang.

Infundibulum

25

Wat gebeur tydens sterilisasie?

Die vrou se fallopiese buise word afgesny en afgebind.

26

Noem AGT metodes van geboortebeperking wat vrouens kan toepas.

 1. Buisafbinding
 2. Ritme-metode
 3. Vroulike kondoom
 4. Diafragma IUD
 5. Spermdoders
 6. Voorbehoedpil
 7. Voorbehoed-inspuiting

27

Hoe word verhoed dat die ovariums in die bekkenholte rondskuif en agter of onder ander organe inbeweeg?

Dit is aan die uterus vas met 'n kort ovarium-ligament en word ook in posisie gehou deur 'n breë ligament.

28
Definieer:

Puberteit

Dit is die tydperk waarin die geslagsorgane ontwikkel om volwasse geslagselle te produseer.

29

Wat word bedoel met sekondêre geslagskenmerke?

Die spesifieke kenmerke wat manlike en vroulike individue van mekaar onderskei, maar wat nie direk deel uitmaak van die voortplantingsproses nie. Hulle ontwikkel tydens puberteit en lei tot die aangetrokkenheid tussen die twee geslagte, met die oog op voortplanting.

30

Watter hormoon is vir sekondêre geslagskenmerke by die vrou verantwoordelik?

Estrogeen