Bonus viden Flashcards Preview

Forretnings udvikling med informations systemer > Bonus viden > Flashcards

Flashcards in Bonus viden Deck (5)
Loading flashcards...
1

Hvorfor skal forretnings ledere deltage i IS beslutninger?

1. IS er en kritisk resource
2. IS forandre måden folk arbejder sammen på
3. IS er i stort set alle forretningsområder
4. IS understøtter eller muliggør nye muligheder og strategier
5. IS kan være værdiskabende og udfordre konkurrenter

2

Hvad er;
1. Social IT
2. Social buisness
3. Social media
4. Social Network

1. Social IT er teknologierne der bruges til at samarbejde og netværke via internettet. De inkludere sociale netværk men også andre aplicationer der giver interaktion over nettet.
2. Social buisness er når virksomheder bruger sociale medier
3. Social media er en hat beskrivelse for punkt 1 og 2
4. Social network er brugen af alle teknologierne i et fællesskab

3

Hvad er en buisness poreces?

En serie af 'steps' eller opgaver nødvendige for at opnå et specifikt forretnings mål

4

Forklar; Buisness process modeling

Er en grafisk fremstilling af de processer og sub processer der bliver brugt i en organisation eller afdeling. Buisness process modeling hjælper os med at forstå og synliggøre de forskellige processer der sker på forskellige niveauer i organisationen samt hvordan sammenhængen er imellem dem.

5

Forklar; BRP (Buisness process reenginering

et redesign af virksomhedens processer for at optimere hvordan arbejdet udføres. BRP involvere ofte at ændre hvordan en arbejds funktion udføres istedet for blot at automatisere denne. BRP fokusere oftes på 4 nøgleområder; effektivitet, effiiciens, intern kontrol og overholdelse.