Forelæsning 1 Buisness project management Flashcards Preview

Forretnings udvikling med informations systemer > Forelæsning 1 Buisness project management > Flashcards

Flashcards in Forelæsning 1 Buisness project management Deck (9)
Loading flashcards...
1

Hvad er data?

Data: En information der er taget ud af kontekst, og som ikke kan give mening alene. Vores eksempel: 1.050 (tallet alene giver ingen mening)

2

Hvad er information?

Information: Når et eller flere stykker data sammensættes til at danne en mening der kan videregives; Vores eksempel: Kapaciteten er 1.050 (Vi har nu information og der kan dannes en mening)

3

Hvad er viden? (Knowledge)

Viden (knowledge): Information man kan tage beslutninger ud fra (altså nok informationer til at træffe en rationel beslutning). Viden er pr. definition vanskeligt at strukturer og fastholde. Vores eksempel: Kapaciteten for Train til koncerter er 1.050 personer. (Vi har en nok viden til at kunne danne os et helheds indtryk af data, information og viden)

4

Hvad er indsigt? (Wisdom)

Indsigt (Wisdom): Når man evner at reflektere over / skabe indsigt via. Den indsamlede og behandlede; data, information & viden. Indsigt / Wisdom opnås som en menneskelig kvalitet. Vores eksempel: Hvis der er mere end 1.050 mennesker til koncert på Train, risikere virksomheden at gæsterne vil få en dårlig oplevelse, da de ikke ville kunne se ordenligt.)

5

Hvad er et system?

Et system er en kompleks samling af komponenter, der arbejder sammen inden for et afgrænset område for at opfylde et fælles mål, ved at behandle et input til et output. (De 2 mest anderkendte definitioner stammer fra hhv. Britton & Daoake og Belangér & Van Slyke. Det store skæld imellem disse er at i Britton & Daoake's definition er systemet afgrænset, hvilket underviser understregede).

6

Hvad er et informations system (IS)?

Et informationssystem: Består af seks del elementer; Data, hardware, software, kommunikationsmedie, procedurer og mennesker - herudover består det ligeledes at fire forskellige mål; procesforbedring, automatisering, kontrol og informations-flow. Formålet er at kombinere del komponenterne for at indsamle, behandle, organisere og kommunikere information.

7

Hvad er forskellen imellem IS & IT?

3. Forskellen imellem IT & informations systemer er bla. At informations systemer Inddrager den menneskelige ressource, hvor IT er rent mekanisk. Man kan argumentere for at de første 4 punkter (Data, hardware, software & kommunikationsmedie) er IT, og at IS først opstår med de sidste to punkter (procedure og mennesker)Forskellen på IT og IS ligger i at IT bruges til at organisere, hente og kommunikere information mens IS har et specifikt organisatorisk eller personligt mål og i større grad behandler informationen. IT bliver således et led i IS

8

Hvad er en "Buisness process"?

En buisness process er en række koordinerede aktiviteter der fører til et specifikt mål eller output.
Eksempel; en ordre process

9

Hvad er en komponent?

Komponenter: Individuelle dele af et system der arbejder sammen for at behandle input til output.
Vores eksempel: På bryghuset er der et input bestående af malt, humle og krydderier, der af de enkelte del komponenter (Brygværket, tappelinje, kapsel maskine og mandetimer), bliver til et færdigt output i form af øl. Input kan også være data, eks. Data indsamlet til en markedsundersøgelse der bliver bearbejdet til en færdig markedsanalyse - her vil komponenterne være diverse analyse og statistik redskaber).