Forelæsning 4 ERP og IS styring Flashcards Preview

Forretnings udvikling med informations systemer > Forelæsning 4 ERP og IS styring > Flashcards

Flashcards in Forelæsning 4 ERP og IS styring Deck (9)
Loading flashcards...
1

Hvad er buisness process management?

1. Busniess proces management er en systematisk tilgang til at gøre en virksomheds organisatoriske 'workflow' mere effektivt, omkostningseffektivt og i stand til at kontinuerligt tilpasse sig en ændrende omverden. En busniess proces er en aktivitet eller flere aktiviteter der søger at realisere et specifikt mål. Busniess proces management er også at vurdere hvor standardiseret og integreret ens processer skal være (se side. 149) BPM kan ses som en ledelses disciplin hvor man kobler den valgte forretningsstrategi sammen med organisationens processer. I Buisnes proces management ser man på de processer der løber på tværs af organisationen! Man har således "det store overblik" og kan sikre værdiskabelse.Hvordan måler man på om processerne er værdiskabende / kører som man forventer? Omkostninger, tid, ressourcer ol.

2

Hvad er effektivitet?

"Effectiveness" (effektivitet): hvilket resultater producere organisationen? Er resultaterne af høj kvalitet? Når vi vores mål? Et eksempel: en ansat i en salg afdeling er effektiv hvis han kontinuerligt sælger varer - hvis han er ineffektiv vil han have svært ved at sælge til organisationens kunder.

3

Hvad er efficiens?

"Efficiency" (effciens): Måler på hvor lang tid det tager at gøre noget i organisationen. Effektive ansatte og ledere udfører opgaver så hurtigt som muligt og med så få ressourcer som muligt (imens det stadig gøres ordenligt). Eksempel: hvis en leder vil kommunikere mere effcient med hans ansatte kan han skifte fra at bruge brev til at bruge e-mails.

4

Forklar forskellen på effektivitet og efficiens

Efficiens måler på tid og omkostning. Eksempel; det er vigtigere at få ansat en LIGE NU, istedet for den rigtige person senere.
Effektivitet måler på kvalitet. Eksempel: Det er vigtigere at ansætte den rette person istedet for en her og nu.

5

Forklar "Internal control"

"Internal control": Er der risiko for at den data vi bruger i udførelsen af vores proces kan blive ændret ved fejl eller lignende.Eksempel; hvis den data vi bruger skal indtastes manuelt af et menneske, er der er en risiko for tastefejl - og det bør man have fokus på og kontrollere på.

6

Forklar "Compliance"

"Compliance": Følger processen de overordnede retningslinjer i organisationen? Eksempel: Hvis organisationen har valgt at fremme deres grønne image / profil, skal alle underliggende processer være i overensstemmelse der med - så man kan ikke købe billigere (ikke økologiske) råvarer hjem. Kan også ses ifhl. Virksomhedskultur - hvis man begynder at måle individuelt på sælgere, underminere man måske de sælger teams og den gode kultur som virksomheden ellers gerne vil fremme!

7

Hvad er en radikal ændring?

Radikal ændringer: En stor ændring / re tænkning af organisationen. En overgang fra et arbejdssystem til et andet. Ofte arbejdes der her med effektivitet. Ulemper: Der er risiko for at ændringen er fejlbehæftet, og derfor ikke kan bruges (efter folk er begyndt at omstille / omskole sig). Fordele: Man kan omstille meget på kort tid, hvor inkrementiel tager små skridt i stedet.

8

Hvad er en inkremental ændring?

Inkrementiel forandring: Forbedring / ændring af en enkelt proces afgangen, modsat radikal ændring der ofte ændre på hele organisationen. Disse forandringer arbejder ofte med effciens, og laver løbende små forbedringer.

9

Forklar forskellen imellem "Automate, Informate & transform"

"Automate" (automatisering) (1. order change): Ofte udskifter man menneskelige arbejdskraft med eks. En robot for at udfører en proces mere effektivt. Eksempel: Hvis et bryggeri anskaffer en robot der skal stille flasker klar på tappelinjen i stedet for at udfører denne opgave manuelt.

"Informate" (informatisering) (2. order change): Brugen af teknologi til bedre at infomere ansatte - så de kan udfører deres processer mere effektivt. (Det er påvist at ansatte ofte modsætter sig teknologiske ændringer når det medfører at de skal ændre deres arbejdsvaner, og derfor kan der være nogle risici ved denne type ændringer!)
Eksempel: Indførelse af et ERP system til at styre produktionen efter. Det sikre at vi altid har varer på lager og at virksomheden producere de rigtige emner til den rette tid.

"Transform" (tranformering) (3. order change): Er en total nytænkning af forretnings processen og dennes udførsel. (BRP - Busniess process reeenginering) er den sværeste form for ændring at udfører / implementereEksempel: Skift fra at en person laver en hel bil / et helt emne færdigt med mange forskellige arbejdsopgaver til at man bruger samlebånd (Ford isme)

Automatisering, informatisering og tranformering kan alle være radikale eller inkrementielle forandringer - afhængig af den konkrete situation. (man kan ligeledes tænke effektivitet og efficens.