Forelæsning 2 Strategisk brug af informations systemer Flashcards Preview

Forretnings udvikling med informations systemer > Forelæsning 2 Strategisk brug af informations systemer > Flashcards

Flashcards in Forelæsning 2 Strategisk brug af informations systemer Deck (4)
Loading flashcards...
1

Hvad er projekt management og hvorfor er det vigtigt?

Projekt management er at "anvende; viden, evner, værktøjer og teknikker til at lede aktiviteter i et projekt med det formål at imødekomme interessenternes behov og forventninger" Med andre ord; projekt management er at have det store overblik for at sikre vi opnår vores mål rettidigt, inden for budgettet og med et tilfredsstillende resultat - med de ressourcer vi har til rådighed. Det er vigtigt fordi hvis et projekt kører uden management er der stor risiko for at man 'løber af sporet' og eksempelvis udbygger med en masse funktioner, der ikke oprindeligt var tiltænkt. Herudover er det ligeledes vigtigt fordi et projekt 'kæmper med' den daglige drift og- eller andre projekter, om de resurser organisationen har til rådighed.

2

Hvad er de primære udfordringer for en Projekt manager?

2.1 Skal kunne identificere kravene til det færdige produkt (hvad ønsker interessenterne præcist)
2.2 Skabe en effektiv projektteam med en hensigtsmæssig kultur
2.3 identificere de nødvendige menneskelige ressourcer for at projektet bliver en succes.
2.4 aktivt veje risici / muligheder
2.5 kontinuerligt måle på projekts fremgang for at holde tidsplan, budgetter ol.
2.6 Gøre projektet synligt (specielt projektets vigtighed) for ledelsen og andre interessenter for at sikre fortsat støtte (ressourcer)
2.7 Udøve lederskab og turde tage de svære beslutninger

3

Hvilke reisici er der ved IT projekter?

4. I et projekt der fokusere på IT er der en række unikke problemstillinger / risici der skal være fokus på og disse kan både være interne & eksterne; eks. En intern risici er at projektets scope gider (det kunne man selv have gjort noget ved) kontra at en ny lovgivning bremser / forhindre projektet (det er uden for vores kontrol)
4.1 IT udviklingen er lyn hurtigt, så man skal være sikker på at teknologien ikke 'overhaler' projektet.
4.2 Det kan være svært præcist at estimere en tidsramme for IT projekter (grundet kodning, teknologiske gennembrud, uforudsete udfordringer (hvis det ikke er lavet / prøvet før) ol.
4.3 Man kan ikke ligesom ved eks. Et skibsbyggeri 'bare' tilføje ekstra mandetimer for at blive hurtigere færdig.
4.4 Jo mere kompleks IT aspektet i et projekt er - jo højere er risikoen for at hele projektet bliver en fiasko.

4

De tre projekt elementer i jern trekanten

1. Time -Hvornår skal projektet være færdigt? (hvad er deadline på projektet)
2. Scope - Produkt Scope: omfanget af produktet der skal leveres Projekt Scope: det arbejde der skal ligges i det
3. Cost - Omkostningerne for projektet