Vurdering og afkast af informations systemer Flashcards Preview

Forretnings udvikling med informations systemer > Vurdering og afkast af informations systemer > Flashcards

Flashcards in Vurdering og afkast af informations systemer Deck (6)
Loading flashcards...
1

Nævn de fire måde at evaluere en IT investering på

1. Hårde mål (kvantificerbare) - ROI, NPV
2. Observerbare - medarbejder motivation, tidsbesparelser
3. målbare - kan måles men ikke præcist tælles
4. finansielle - den økonomiske konsekvens / gevinst

2

Hvad er IT portfolio management?

En tankegang der ser it systemer som almindelige aktiver - bruges først når vi har et samlet billede af IT.
Bruges til at se på al IT i organisationen, hvorimod 'building a buisness case' ser på en enkelt investering

3

Hvad er et balaneced scorecard?

Et balanced scorecard eret måleinstrument til at monitorer ikke kvantificerbare målsætninger ved deres IT investeringer for at sikre investeringen understøtter den udøvede forretningsstrategi. Der udarbejdes normalt vis et BSC for IT samt et BSC for virksomheden som helhed netop for at sikre at IT BSC’et målsætninger understøtter den samlede forretningsstrategi. Ligeledes anderkendes teorien for at lade ledere anskue deres organisation fra fire kritiske perspektiver; Kundeperspektivet, det interne forretningsperspektivet, innovationsperspektivet og finansperspektivet. Et BSC måler over en periode af tid.

4

forklar modellen IT Dashboard

Et IT dashboard giver et øjebliksbillede

5

Forklar modellen ABC (activity based costing)

modellen bruges til at udregne omkostninger der knytter sig til et specifikt produkt eller service. ABC udregner mængden af tid som IS systemet bruger på at understøtte en bestemt aktivitet og allokere kun denne omkostning til tilhørende aktivitet.

6

Forklar modellen TOC (Total cost of ownership)

Ser på den samlede pris for IT investeringen over en længere periode; inkludere således alle fremtidige omkostninger der forbindes med teknisk support, administration, træning af medarbejder osv.