Forretnings analyse og knowledge managment Flashcards Preview

Forretnings udvikling med informations systemer > Forretnings analyse og knowledge managment > Flashcards

Flashcards in Forretnings analyse og knowledge managment Deck (5)
Loading flashcards...
1

Hvad er forskellen på; data, information og viden?

1. data; fakta eller observationer uden kontekst, eks. tallet 19
2. information; når et eller flere stykker data får sammenhæng / kontekst og dermed får en mening, eks. buslinje nr. 19
3. viden Information man kan tage beslutninger ud fra (altså nok informationer til at træffe en rationel beslutning). Viden er pr. definition vanskeligt at strukturer og fastholde. Eksemplet fra undervisningen er "man skal tage buslinje nr. 19 for at komme til Fuglsangs Allé".

2

Hvad er "Knowledge management?

Knowledgde management er de processer der skaber, fanger og overfører viden på tværs af organisationen med det formål at opnå konurrencemæssige fordele ved at sikre den rette viden er tilgængelig for de rette personer altid.

3

Nævn de 4 kritiske "knowledgde management" processer

1. Skabe viden: de processer der finder ny viden
2. Fange viden: organisere og lager viden der er blevet generet
3. kodificere viden: repræsentere viden så den bliver let tilgængelig og mulig at overfører
4. overfører viden: de processer der overfører viden fra en person eller en gruppe til en anden.

4

Hvad er "Buisness intelligence"? Nævn de 3 del elementer samt kommenter på traditionel BI vs. BI 2,0

BI kan bruges til at træffe strategiske, taktiske og opperationelle beslutninger og bruges primært til at sikre opperationel effektivitet og efficiens.
1. teknologier og processer der anvender data for at vurdere virksomhedens performance (eks. balancer eller sælger statistikker)
2. En ledelsesstragtegi der anvendes for at skabe en mere struktureret tilgang til beslutningstagen (eks. en produktions virksomhed der planlægger december produtkionen udfra december salget sidste år)
3. Analysere viden fra virksomhedens databaser for at skabe viden ud fra data
Traditionel BI: viser rapporter og resultater i dashboards for at overvåge performance mål.
BI 2,0: Er mere proaktiv og giver mulighed for at forsprøge i real time samt giver mulighed for visuallring og dynamiske analyse værktøjer.

5

Hvad er "Buisness analytics"?

Er brugen af kvantitative modeller til at fakta basseret beslutningstagen.