Forelæsning 5 Enterprise resourse planing & IS governance Flashcards Preview

Forretnings udvikling med informations systemer > Forelæsning 5 Enterprise resourse planing & IS governance > Flashcards

Flashcards in Forelæsning 5 Enterprise resourse planing & IS governance Deck (5)
Loading flashcards...
1

Hvad er et enterprise system?

Et system der muliggør udveksling af information i processer og imellem processer på tværs af organisationen.
Muliggøre intigration og koordination på tværs af funktioner i virksomheden; eks. regnskab, produktion og lager.
Eksempler på enterprise systemer:
1. ERP
2. SCM
3. CRM
4. PLM

2

Hvad er enterprise resourse planing? (ERP)

Et tværfunktionelt software system der støtter virksomhedens grundlæggende interne forretningsprocesser; eks. Sap eller Economics.
Det gør også oplysninger tilgængelige for eksterne intressenter (eks. kunder og leverandører og muliggør således e-buisness)

3

Fordele ved ERP?

1. Dataintigration - salg kan eks. se hvad der er på lager
2. basseret på moduler - en virksomhed kan skrædersy systemet til sine behov (tænk bryghus og Econmics)
3. Centraliseret databse - al viden / iformation er altid tilgængelig
4. Der bliver kontinuerligt udviklet på softwaren fordi ERP systemer anses som "best pratice" altså dem bedste tilgængelige mulighed.

4

Ulemper ved ERP?

1. Prisen - det kan være dyrt både at købe, men også omkostnings tungt at implementere
2. Vanskligheder med implementering og initigration
3.

5

Hvad er IS governance?

IS governance handler om at;
1. definere forventninger
2. tildele autoritet
3. sikre performance
4. aligne adfærd med forretningsmål