Forelæsning 3 Buisness process management Flashcards Preview

Forretnings udvikling med informations systemer > Forelæsning 3 Buisness process management > Flashcards

Flashcards in Forelæsning 3 Buisness process management Deck (5)
Loading flashcards...
1

Hvad er IS strategi trekanten?

Informationssystem strategi trekanten er en grafisk illustration der søger at vise de tre strategier (IF, org. Og forretnings) er internt afhængige af hinanden. Forretningsstrategien er sat øverst i trekanten fordi teorien siger at denne er den overordnede og at de andre strategier skal understøtte denne. (hvilket giver god mening, da forretningsstrategiens ultimative formål er at skabe overskud for virksomhedens interessenter.

2

Hvad er relationen imellem organisations strategien, forretnings strategien og informations system strategien?

2. "Når informationssystemer & forretningsprocesser forbedres i overensstemmelse med forretningsstrategien, kan det medfører øget konkurrence evne"Forretningsstrategien er den drivende faktor (så alle andre strategier følger denne) - dvs. organisations & informationssystem strategien følger og skal understøtte forretningsstrategien. Hvis man ændre en af strategierne er det nødvendigt også at tilpasse de andre for at sikre en kontinuerlig balance i trekanten (det kan lidt sammenlignes med Jern trekanten med den interne afhængighed)

3

Forklar modellen "Porters 5 forces"

Modellen bruges til at vurdere konkurrence situationen i en given branche og således virksomhedens forhandlingsstyrke. Der ses på; leverandørenes forhandlingsstyrke, købernes forhandlingsstyrke, truslen fra nye indtrængere, truslen fra substituerende produkter samt revailsering imellem eksisterende konkurrenter

4

Forklar modellen "Porters generiske strategier"

4 konkurrence strategier; omkostningslede, omkostningsfokus, differentiering og fokuseret differentiering.

5

Forklar modellen "Værdikæden"

Giver en process orienteret overblik over virksomheden kontra det tidligere funktions orienteret overblik.