brain SK 08 Flashcards Preview

Angličtina small SK > brain SK 08 > Flashcards

Flashcards in brain SK 08 Deck (25):
1

predvádzať, predviesť, vykonávať

perform

2

vystúpenie, výkon, prevedenie

performance

3

kino (AM)

movies (AM)

4

on the one hand / on the other hand

na jednej strane / na druhej strane

5

rozlúčenie, odlúčenie, rozdelenie

parting

6

rozdeliť, oddeliť, rozlúčiť

part

7

podať dobrý výkon

give a good performance

8

zúfalý

desperate (despr*t)

9

pekný, jemný (materiál), pokuta, dobre, v poriadku

fine

10

čínsky obchod / číňan

chinese shop / chinese

11

obchod s porcelánom / Čína

china shop / China

12

vyobraziť (opísať)

depict (dipíkt)

13

vitráž

stained glass

14

neoceniteľný, veľmi drahý

priceless (praisl*s)

15

bezcenný, nemajúci žiadnu hodnotu

worthless

16

trhať (ovocie), zbierať (úrodu)

pick

17

zháňať vodu / huby

forage (foridž) for water / mushrooms

18

blázon, exot

freak

19

vonku / vonkajší

outdoors / outdoor

20

dnu / vnútorný

indoors / indoor

21

varovať

warn (vórn)

22

v neporiadku

out of order

23

v poriadku / aby (za akým účelom)

in order / in order (to visit)

24

cestička, cesta, chodník (v lese)

footpath

25

uvoľniť, pustiť, vypustiť, vydať (film, album)

release