brain SK change Flashcards Preview

Angličtina small SK > brain SK change > Flashcards

Flashcards in brain SK change Deck (27):
1

zmeniť prácu

change job

2

zmeniť tému

change subject

3

zmeniť vlastný názor

change my mind

4

zmeniť sa k lepšiemu

change for the better

5

zmeniť tvoje spôsoby, móresy

change your ways

6

prestúpiť (vlaky)

change trains

7

Kde musím prestúpiť do Prahy?

Where do I have to change for Prague?

8

meniť peniaze (aj za drobné)

change money

9

vymeniť euro za doláre

change euros for/into dollars

10

drobné (peniaze)

change (drobné)

11

prebaliť dieťa

change baby

12

prezliecť sa

change clothes

13

prezuť sa

change shoes

14

prezliecť posteľ

change bed

15

preradiť (prevodovku)

change gear

16

preradiť na 4 stupeň

change into four gear

17

preradiť vyššie / nižšie

change up / down

18

zmeniť majiteľa, vec

change hands

19

zmeniť používanie (z niečoho na niečo)

change over

20

Zmenil som z plynového na elektrické kúrenie.

I changed over from gas to electro heating.

21

Urobil som veľa zmien v podnikaní. (počít.)

I have made many changes to the business. (počít.)

22

Mám veľa drobných. (nepoč.)

I have much change. (nepoč).

23

Toto sú vaše drobné.

This is your changes.

24

nesprávne drobné (zlý výdavok)

wrong change

25

Potrebujem zmenu. / Potrebujem drobné.

I need a change. / I need some change.

26

zmeniť názor (srdce)

change of heart

27

Zmenil som názor v poslednej chvíli.

I had change of heart in a last minute.