brain SK 35 Flashcards Preview

Angličtina small SK > brain SK 35 > Flashcards

Flashcards in brain SK 35 Deck (25):
1

vyberať peniaze z účtu

draw money out of the account

2

výber (z bankomatu)

withdrawal

3

nakresliť čiaru / urobiť čiaru za niečim

draw the line

4

odtiahnuť sa

draw back

5

zatiahnuť, ťahať, vliecť

drag

6

spísať zmluvu

draw up a contract

7

udalosť

event

8

nevýhoda, vada, negatívum

drawback

9

šuplík

drawer

10

vášnivý, nadšený

keen

11

som zbláznený do … pozerania TV

I am keen on …. watchING TV.

12

mám veľmi rád čítanie kníh

I fond of readING books.

13

nechať lístok (odkaz)

leave a note

14

vitaj u mňa

welcome to my place

15

u nás

to our place

16

som doma

I am at my place

17

sme u Jima

We are Jim's place

18

hneď pred …

right before …

19

zosobášiť sa

getting married

20

zasnúbiť sa

get engaged (ingejdžd)

21

obsadená (linka), zasnúbený/á

engaged (ingejdžd) (2)

22

predošlý, predchádzajúci

previous (prívi*s)

23

tvarovať, obrys, tvar

shape

24

večnosť

eternity

25

objatie, objať

hug