brain SK 32 Flashcards Preview

Angličtina small SK > brain SK 32 > Flashcards

Flashcards in brain SK 32 Deck (24):
1

križovatka/y

crossroads

2

robiť opatrenia

take the precaution

3

byť vedomý / vedomý (si)

be aware / aware

4

Nie som si vedomý (niečoho)

I am not aware of …

5

dodržiavať pravidlá

follow the rules

6

som v službe / nie som v službe

I am on duty / I am off duty

7

pokiaľ ide o (módu, mňa, …)

as for (fashion, me, …)

8

robiť skúšku / test

take an exam / a test

9

urobiť skúšku / test

pass an exam / a test

10

neurobiť skúšku / test

fail an exam / a test

11

obáva sa (on)

he worries

12

pokaziť, zničiť, skaziť

spoil (3)

13

pokuta / pokutovať

fine

14

platný / neplatný

valid / invalid

15

stopovať

hitchhike

16

nárok, požiadavka, požadovať, tvrdenie

claim (4)

17

zapríčiniť (spôsobiť) nehodu

cause an accident

18

poškodiť, škoda

damage (2)

19

odškodnenie, náhrada škody

damages

20

Môžem si uplatniť poistku?

Can I claim my insurance?

21

odkloniť dopravu

divert trafic

22

zahrnúť, zapojiť

involve

23

vpredu, pred, dopredu

ahead (ehed) (3)

24

stále rovno (rovno za nosom)

straight ahead