brain SK 29 Flashcards Preview

Angličtina small SK > brain SK 29 > Flashcards

Flashcards in brain SK 29 Deck (25):
1

informácie / informácia

data (dejta) / datum (dejt*m)

2

uniknúť, preniknúť, unikať, prenikať

leak (4)

3

únik informácií

leak of information

4

okradnutý, ukradnutý

stolen (2)

5

pohovor, vypočúvať

interview (2)

6

nadávať, kliať

swear (2)

7

pokuta za parkovanie

parking ticket

8

veľkou rýchlosťou

AT a high speed

9

Išiel veľkou rýchlosťou.

He drew at a high speed.

10

zákruta, zahnúť, zohnúť

bend (3)

11

po zákrute

along the bend

12

zraziť autom

hit by car

13

dať prednosť

give a way

14

kruhový objazd

round about

15

na námestí

in the square

16

dohoda, „veda“, rozdávať (karty)

deal (3)

17

trúbia (autá)

blow over

18

trúbiť, fúkať *

blow – blew – blown *

19

príležitosť

opportunity

20

zvykol (niečo robiť)

used to (go, live,...)

21

zvyknem chodievať autobusom

I am used to takING the bus.

22

chodieval som

I used to go

23

Poteší ma ak mi pomôžete.

I was wonderinf if you could help me.

24

kufor auta

car trunk

25

Nech sa páči.

There you go.