brain SK 17 Flashcards Preview

Angličtina small SK > brain SK 17 > Flashcards

Flashcards in brain SK 17 Deck (29):
1

ponúkni sa

help yourself

2

pracovná doska v kuchyni

counter

3

moľa

moth

4

škodlivý hmyz, škodca

pest

5

mravec / mravenisko

ant / ant hill

6

hniezdo, hniezdiť

nest

7

uštipnúť, pichnúť* (aj žihadlo)

sting – stung – stung*

8

osa

wasp

9

kliešť

tick

10

škodlivý

harmfull

11

povaha, príroda

nature

12

pred nami

ahead of us

13

zbytočný

needless

14

zbytočne hovoriť

needless to say

15

nemali by sme problém

we wouldn't have had problem

16

príslušný, vhodný, prisvojiť si, privlastniť

appropriate

17

Myslím si – Premýšľam

I think - I am thinking

18

Mám – Sprchujem sa

I have – I am having (shower)

19

slabosť, slabé miesto – slabina

soft spot, soft place

20

kľudný, pohodový, uvoľnený, kľuďas

laid-back

21

nedávno, minule

the other day

22

Spôsobuje mi to bolesť hlavy.

It gives me a headache.

23

spôsobil mi

gave me

24

podobať sa (na)

take after

25

Dopadlo to tak

I ended up -----ing.

26

Dopadlo to tak, že som tam išiel.

I ended up goING there.

27

Dopadlo to tak, že som to urobil sám.

I ended up havING to do myself.

28

zabrať čas, priestor,

take up

29

Začal som sa venovať plávaniu.

I took up swimming.