brain SK 34 Flashcards Preview

Angličtina small SK > brain SK 34 > Flashcards

Flashcards in brain SK 34 Deck (24):
1

pekný deň predo mnou

nice day ahead of me

2

dochádzať (do práce)

commute

3

rukojemník

hostage

4

dávať príklad

set an example

5

jednoduché jedlo / oblečenie

plain food / clothes

6

obeť (zločinu)

victim

7

obeť (nie zločinu)

sacrifice

8

moderný, súčasný , aktuálny

up-to-date (3)

9

rozsudok

sentence

10

nadávať, prisahať

swear (2)

11

nadávka

swear word

12

urážka, uraziť, urážať

offend

13

urazil sa

he took an offense

14

u Zuzany (doma)

AT Suzan

15

na zadku / na spodku (stránky)

on the bottom / at the bottom

16

upútať pozornosť / záujem

draw attention / interest

17

záver

conclusion

18

ťahať, kresliť *

draw – drew – drawn*

19

urobiť záver

draw conclusion

20

blíži sa ku koncu

draw to an end

21

odtiahnuť / zatiahnuť závesy

draw the curtain

22

vytiahnuť (ťahať) kartu / číslo

draw a card / draw a number

23

rozdávať (karty), distribuovať, zmluva, obchod, transakcia

deal (5)

24

napustiť vaňu

draw a bath