brain SK 13 Flashcards Preview

Angličtina small SK > brain SK 13 > Flashcards

Flashcards in brain SK 13 Deck (22):
1

bezstarostný, kľudný

laid-back

2

kurník

coop

3

protivný

obnoxious (abnákš*s)

4

pokrytý

coated

5

blcha / blchy

flea / fleas (flí / flís)

6

zlý dojem

bad impression

7

podobať sa

take after

8

vrh (zvieraťa)

litter (lit*r)

9

rozdávať

give away

10

skončiť

end up

11

predmestie

suburb

12

väčšina

majority

13

pestovať, rásť, vyrásť

grow

14

vychovávať, chovať (zvieratá)

raise

15

hospodárske zviera

livestock

16

rodiť (mláďatá), chovať (zvieratá)

breed

17

pásť sa

graze

18

určite

definitely (definitli)

19

veľký kus práce

a big to-do

20

hnojivo

fertilizer

21

znečistiť, zamoriť

pollute (poljút)

22

studňa

well