Chapter 1 English Flashcards Preview

ENA3 > Chapter 1 English > Flashcards

Flashcards in Chapter 1 English Deck (65):
1

bright

smart, intelligent

2

excel at

utmärka sig

3

exceptional

ovanlig

4

figure

person, figur

5

let alone

för att inte tala om

6

comfort

tröst, bekvämlighet

7

quick-witted

snabbtänkt

8

solve

lösa

9

scientific

vetenskaplig

10

decision

beslut

11

merely

endast

12

equivalent to

motsvarande

13

score

ge/få poäng, göra mål

14

statement

påstående

15

discover

upptäcka

16

a point of view

åsikt

17

column

kolumn

18

subject

ämne

19

clown around

rumla omkring, fåna sig

20

read music

läsa noter

21

sociable

sällskaplig

22

chart

tabell

23

quote

citat

24

lyrics

sångtext

25

art

konst

26

concentrate on

konsentrera sig på

27

doodle

klottra

28

mental arithmetic

huvudräkning

29

scary

skrämmande

30

ride

åktur

31

individual

individuell, enskild

32

goal

mål

33

honest

ärlig, hederlig

34

enjoyable

njutbar

35

aware of

medveten om

36

diary

dagbok

37

make up

hitta på

38

mind reader

tankeläsare

39

prefer

föredra

40

provide

förutse med, erbjuda

41

lean, leant, leant

luta sig

42

argue

debattera, argumentera

43

multiple

mångfaldig

44

human being

människa

45

separate

separat

46

suited to

lämplig, passande för

47

career

karriär

48

linguistic

språklig

49

reason

förstånd, orsak

50

produce

producera

51

appreciate

uppskatta

52

spatial

visuell

53

bodily

kroppslig, fysisk

54

kinesthetic

kinestetisk

55

object

föremål

56

skilful

skicklig

57

interpersonal

mellan människor

58

relate to

få kontakt med, förstå

59

intrapersonal

inre, som sker inom den egna personen

60

questionnarie

frågeformulär

61

correspond with

motsvara

62

add

tillägga

63

reach

nå, uppnå

64

fairly

ganska

65

average

medeltal, genomsnitts-