Chapter 9 Swedish Flashcards Preview

ENA3 > Chapter 9 Swedish > Flashcards

Flashcards in Chapter 9 Swedish Deck (26):
1

arbete, yrke

occupation

2

kasta fram idéer

brainstorm

3

jurist

lawyer

4

kosmetolog

cosmetologist

5

psykolog

pshycologist

6

astronaut

astronaut

7

patolog

pathologist

8

au pair, barnskötare

au pair

9

kock

chef

10

verklighet

reality

11

bita, besvära

bite, bit, bitten

12

kasta en blick på

take a look at

13

aktuell

current

14

fråga, sak

issue

15

sysselsättning, anställning

employment

16

smak(a), smakbit

taste

17

jämföra med

compare with

18

förväntan

expectation

19

göra anteckningar

make notes

20

kort(fattad)

brief

21

rubrik

heading

22

tabell

chart

23

förbättra

improve

24

med långa steg

by leaps and bounds

25

atmosfär

atmosphere

26

kamratskap

camaraderie