Chapter 4 Swedish Flashcards Preview

ENA3 > Chapter 4 Swedish > Flashcards

Flashcards in Chapter 4 Swedish Deck (166):
1

brinnande

burning

2

uttryck

expression

3

gällande

relating to

4

sista årets studerande

senior

5

informera, sammanfatta

brief sb on

6

niondeklassist

ninth-grader

7

höst

fall

8

termin

semester

9

sammankomst

session

10

innehåll

contents

11

utantill

by heart

12

ifall

just in case

13

redogöra detaljerat för

spell sth out

14

klara av, lyckas

manage

15

överleva

survive

16

första årets studerande

freshman

17

andra årets studerande

sophmore

18

vitsord, klass

grade

19

studera flitigt

study hard

20

bli godkänd i prov

pass exams

21

till att börja med

first off

22

lägga ner

lay laid laid

23

lägga ut texten

lay down the law

24

klura ut

figure out

25

ändamål, avsikt

purpose

26

delta i, närvara vid

attend

27

gå på lektioner

attend classes

28

bli demitterad

graduate

29

avgångsbetyg från gymnasiet

high school diploma

30

skolka

cut classes

31

fuska i prov

cheat in exams

32

söndra, bryta

break, broke, broken

33

olämplig, osaklig

inappropriate

34

grupphandledare

homeroom teacher

35

se till att ngn får ngt

serve sb with sth

36

kvarsittning

detention

37

sovmorgon

lie-in

38

tanklös

mindless

39

uppförande

behavior

40

slå med knytnäve

punch

41

klasskamrat

classmate

42

rast

recess

43

skolans fritidsverksamhet

extracurricular activity

44

bli reglerad för en tid

get suspended

45

anfalls-, anfallande

offensive

46

vapen

weapon

47

skolområde

campus

48

bli relegerad

get expelled

49

rektor

principal

50

och nu till något trevligare

on a lighter note

51

obligatorisk

compulsory

52

valbar

optional

53

gymnasium

senior high

54

utbildare, lärare

educator

55

sällan

rarely

56

klubb för dem som klarar sig bäst i studierna

honor society

57

framgångsrik elev som håller avskedstal

valedictorian

58

sen, försenad

tardy

59

klockan som ringer in

tardy bell

60

de begåvade

the gifted

61

prov som är gemensamt för alla

standardized testing

62

kämpa förtvivlat med

agonize over

63

mått, mäta

measure

64

förtjäna

earn

65

högsta poäng

top score

66

bland

among

67

samla på hög

pile on

68

ungdom, yngling

youth

69

motsvarighet, kollega

counterpart

70

ödsla

waste

71

färga, tona

dye

72

sarkasm

sarcasm

73

vara mycket före

be way ahead

74

(natur)vetenskap

science

75

stig, spår

track

76

på väg till

on track to

77

attrahera, tilltala

attract

78

fånga uppmärksamhet

attract attention

79

ngt som sker vart tredje år

triennial

80

sponsor(era)

sponsor

81

fokusera på

focus on

82

placera sig först

place first

83

släppa ut, offentliggöra

release

84

grupp, paket

pack

85

kasta (bort)

toss

86

tekniskt fel

glitch

87

flerval

multiple-choice

88

essä

essay

89

mäta, mått

measure

90

kritisk

critical

91

tillämpning

application

92

diskutera, begåvning

discuss

93

konstnärlig

artistic

94

värde

value

95

graffiti

graffiti

96

färdighet, begåvning

prowess

97

locka, fresta

lure

98

välutbildad

well-trained

99

ansvarsfull, ansvarig

responsible

100

sväva

hover

101

passa

fit

102

(lärar)askultant

teacher trainee

103

kika, titta

peek

104

balkong med utsikt över

viewing balcony

105

ligga högt uppe

be perched

106

avslappnad

relaxed

107

som fokuserar på det grundläggande

back-to-basics

108

orkester

marching band

109

studentbal

prom

110

följa efter

trail

111

trevliga men onödiga egenskaper

frills

112

läroplan

curriculu,, curricula

113

livlig

bubbly

114

skvaller

gossip

115

förtvivlad, desperat

desperate

116

gräva ivrigt efter

dig through

117

klädstång

clothing rack

118

butik

store

119

vara en tians elev

earn straight As

120

dagbok, häfte

journal

121

få fatt

catch up

122

släpa efter

lag

123

helhets-

overall

124

skada

harm

125

framsteg

progress

126

salt

salty

127

lakrits

licorice

128

lugna ig, bli tyst

quiet down

129

tilltala ngn

address sb

130

dua

address by first names

131

mobil

cell phone

132

upprorisk, besvärlig

rebellious

133

ståta med, skylta med

sport sth

134

ärmlös top

tank top

135

stilettklackar

stilettos

136

hård, seg, tuff

tough

137

sval, kylig

chilly

138

brun-utan-sol

tanning lotion

139

klick, gäng

clique

140

skilja sig ur mängden genom

sift by

141

konservativt klädd

preppie, preppy

142

förbryllande

confounding

143

förena, fusionera

fuse

144

tydlig, självklar

obvious

145

dela på, vara gemensam

share

146

publicera, ge ut

publish

147

kämpa

struggle

148

vara rädd, frukta

fear

149

textning

subtitles

150

dubbning

dubbing

151

vara beroende av

be hooked on

152

ångest

angst

153

universitet

college

154

gratis, fri

free

155

tävling

competition

156

baserat på

based on

157

specialområde

specialty

158

medicinska fakulteten

medical school

159

elitist, elit

elite

160

status, uppskattning

status

161

friare, med mindre press

less-pressured

162

skriva in (sig)

enroll

163

litet barn

toddler

164

akademiskt inriktad

academically oriented

165

daghem

preschool

166

förstaklassist

first-grader