Chapter 7 Swedish Flashcards Preview

ENA3 > Chapter 7 Swedish > Flashcards

Flashcards in Chapter 7 Swedish Deck (173):
1

under de senaste åren

in recent years

2

ammlän, vanlig

general

3

i allmänhet

in general

4

bestå av

be made up of

5

täcka, täcke, pärm

cover

6

en sjättedel

a sixth

7

de Förenade Kungadömet

the United KIngdom

8

befolkning

population

9

i sin helhet

as a whole

10

trots

despite

11

nät

web

12

simfot

webbed foot

13

rubin, rubinröd

ruby

14

smaragd

emerald

15

pärla

pearl

16

rulla

roll

17

böljande landskap

rollinghills

18

skoj

craic

19

blanding

mixture

20

förenas med

be linked with

21

sammetsmjuk

velvety

22

gräddig, mjuk, fyllig

creamy

23

ytskum

head

24

dragspel

accordion

25

säckpipa

bagpipes

26

harpa

harp

27

välsigna

bless

28

gåva

gift

29

snack, prat

gab

30

vara slängd i käften

have the gift of the gab

31

hänvisa/referens till

reference to

32

ha sitt ursprung i en viss tid

date back to

33

sekel, århundrande

century

34

1400-talet

the fifteenth century

35

årlig

annual

36

firande, fest

celebration

37

helgon

saint

38

hedra minnet av

commemorate

39

beskyddare, (stam)kund

patron

40

skyddshelgon

patron saint

41

inledning, presentation

introduction to

42

en mängd av

a host of

43

nykomling

newcomer

44

spela perfekt

play to perfection

45

blomstrande

booming

46

landskap, natur

landscape

47

tillfälle, möjlighet

opportunity

48

åsit, utsikt

view

49

tacka nej

turn down

50

erbjuda

offer

51

datateknik

IT (=Information Technology

52

atlanten

the Atlantic

53

vara från vettet

be out of one's mind

54

fatta, begripa

get one's head around

55

duggregn

drizzle

56

sluta

quit, quit, quit

57

hjärtslag

heartbeat

58

omedelbart, genast

in a heartbeat

59

arbetsmässigt

workwisse

60

anta, gissa

reckon

61

levnadsstandard

standard of living

62

just nu

at the minute

63

uppnå, prestera

achieve

64

sektor

sector

65

styrka

strength

66

bli allt starkare

go from strength to strength

67

arbetslöshet

unemployment

68

inkomstsskatt

income tax

69

kollega, arbetskamrat

colleague

70

krage

collar

71

bli arg

get hot under the collar

72

invandrare

migrant

73

stjäla

steal, stole, stolen

74

sekund, stund

second

75

livsnerv, hjärteblod

lifeblood

76

arbete, arbetskraft

labour

77

brist på arbetskraft

labour shortage

78

område, fält

field

79

skulle löna sig

would do well

80

klaga, gnälla över

whine about

81

utlänning

foreigner

82

tränga sig in på

muscle in on

83

1,5 år

eighteen months

84

just nu, för tillfället

currently

85

byggande, byggnadsbranchen

cunstruction

86

anta

suppose

87

fastna på

rubb off on

88

arbeta, ha arbete

be employed

89

kortvarig

short-term

90

korttidskontrakt

short-term contract

91

branch, yrke, handel

trade

92

arbetssäkerhet

job security

93

stor, utmärkt

grand

94

har svårt att göra

have trouble doing

95

övertidsarbete

overtime

96

bli permitterad

be laid off

97

få jobb utan problem

walk into a job

98

tjeckisk

Czech

99

litauisk

Lithuanien

100

arbetskamrat

co-worker

101

måste medge

mind you

102

arbetsgivare

employer

103

vara snar att göra

be quick to do

104

dra nytta av

take advantage of

105

svaga kunskaper i engelska

poor English skills

106

brist på

lack of

107

kunskap

knowledge

108

irländsk

Irish

109

arbetslagstiftning

labour law

110

lön

wage

111

nivå

level

112

avskeda, ge sparken åt

fire

113

uppföra sig opassande

step out of line

114

polsk

Polish

115

rörmokare

plumber

116

ta (en förmiddag) ledig

take (a morning) off

117

begravning

funeral

118

rätt

right

119

fackförening

trade union

120

få ett jobb, bli anställd

be hired

121

utnyttja, exploatera

exploit

122

medborgare, stadsbo, invånare

citizen

123

andra klassens

second-class

124

översätta från

translate from

125

keltisk

Celtic

126

saga

fairytale

127

det var en gång

once upon a time

128

självkänsla, självförtroende

self-seteem

129

emigrera, utvandra

emigrate

130

söka

search

131

framtidsvy, möjlighet

prospect

132

utomlands

abroad

133

decennium, årtionde

decade

134

förändras till

be transformed into

135

likhet

similarity

136

snabbväxande

fast-growing

137

asiat

Asian

138

påstå, kräva

claim

139

askungesaga

rags to riches story

140

bero på

be due to

141

finansiell, ekonomisk

financial

142

stöd

support

143

få, ta emot

recieve

144

mottagarpart

receiving end

145

frikostig, generös

generous

146

allmosa

handout

147

tack vare

thanks to

148

vinnande, segrande

winning

149

först och främst

first and foremost

150

regering

government

151

investera i

invest in

152

starkt, riktiget

heavily

153

i sin tur

in turn

154

uppmuntra

encourage

155

fortsätta

go on to

156

yrkes(inriktad)

vocational

157

just de områdena

the very areas

158

efterfrågan, krav på

demand for

159

tillägg

addition

160

dessutom, därtill

in addition

161

stiga in

enter

162

arbetskraft

workforce

163

till skillnad från

unlike

164

vidsträckt

vast

165

majoritet

majority

166

se fram emot

look forward to

167

pensionera sig, dra sig tillbaka

retire

168

varmt välkomna

give a warm welcome

169

lida av ngt

suffer from sth

170

utflytting av utbildad arbetskraft

brain drain

171

göra sitt allt

fall over oneself

172

mecka

mecca

173

ingrediens

ingredient