Chapter 1 Swedish Flashcards Preview

ENA3 > Chapter 1 Swedish > Flashcards

Flashcards in Chapter 1 Swedish Deck (65):
1

smart, intelligent

bright

2

utmärka sig

excel at

3

ovanlig

exceptional

4

person, figur

figure

5

för att inte tala om

let alone

6

tröst, bekvämlighet

comfort

7

snabbtänkt

quick-witted

8

lösa

solve

9

vetenskaplig

scientific

10

beslut

decision

11

endast

merely

12

motsvarande

equivalent to

13

ge/få poäng, göra mål

score

14

påstående

statement

15

upptäcka

discover

16

åsikt

a point of view

17

kolumn

column

18

ämne

subject

19

rumla omkring, fåna sig

clown around

20

läsa noter

read music

21

sällskaplig

sociable

22

tabell

chart

23

citat

quote

24

sångtext

lyrics

25

konst

art

26

konsentrera sig på

concentrate on

27

klottra

doodle

28

huvudräkning

mental arithmetic

29

skrämmande

scary

30

åktur

ride

31

individuell, enskild

individual

32

mål

goal

33

ärlig, hederlig

honest

34

njutbar

enjoyable

35

medveten om

aware of

36

dagbok

diary

37

hitta på

make up

38

tankeläsare

mind reader

39

föredra

prefer

40

förutse med, erbjuda

provide

41

luta sig

lean, leant, leant

42

debattera, argumentera

argue

43

mångfaldig

multiple

44

människa

human being

45

separat

separate

46

lämplig, passande för

suited to

47

karriär

career

48

språklig

linguistic

49

förstånd, orsak

reason

50

producera

produce

51

uppskatta

appreciate

52

visuell

spatial

53

kroppslig, fysisk

bodily

54

kinestetisk

kinesthetic

55

föremål

object

56

skicklig

skilful

57

mellan människor

interpersonal

58

få kontakt med, förstå

relate to

59

inre, som sker inom den egna personen

intrapersonal

60

frågeformulär

questionnarie

61

motsvara

correspond with

62

tillägga

add

63

nå, uppnå

reach

64

ganska

fairly

65

medeltal, genomsnitts-

average