Chapter 9 English Flashcards Preview

ENA3 > Chapter 9 English > Flashcards

Flashcards in Chapter 9 English Deck (26):
1

occupation

arbete, yrke

2

brainstorm

kasta fram idéer

3

lawyer

jurist

4

cosmetologist

kosmetolog

5

pshycologist

psykolog

6

astronaut

astronaut

7

pathologist

patolog

8

au pair

au pair, barnskötare

9

chef

kock

10

reality

verklighet

11

bite, bit, bitten

bita, besvära

12

take a look at

kasta en blick på

13

current

aktuell

14

issue

fråga, sak

15

employment

sysselsättning, anställning

16

taste

smak(a), smakbit

17

compare with

jämföra med

18

expectation

förväntan

19

make notes

göra anteckningar

20

brief

kort(fattad)

21

heading

rubrik

22

chart

tabell

23

improve

förbättra

24

by leaps and bounds

med långa steg

25

atmosphere

atmosfär

26

camaraderie

kamratskap